Perun - Chair of Computer Science

Deparment of Mathematics and Informatics, Novi Sad

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Practical exams

E-mail Print PDF

Sledi zajednički spisak ideja i tema pogodnih za praktične delove ispita iz Softverskih praktikuma, nagradnih zadataka, seminarskih radova, diplomskih radova, studentske prakse ... iz predmeta i kod nastavnika sa Katedre za računarske nauke.

Spisak je neformalan i za svaki zadatak je potrebno tačno i precizno se dogovoriti sa odgovarajućim predmetnim nastavnikom.

NAPOMENA: nisu svi zadaci pogodni za sve moguće predmete i sve moguće svrhe. Dole-prikazana podela zadataka na grupe nije u neposrednoj vezi sa predmetima, nego samo predstavlja način da se spisak zadataka bolje organizuje.

Internet servisi

  Mail server
  Repozitorij praktičnih i seminarskih radova. Ko, kada, iz kog predmeta, ključne reči. Mogućnost pretraživanja?
  Sajt za podršku organizaciji konferencija. Mailing liste, obaveštenja, prijem asptrakata i radova. Moguća podela u više radova.
  Razrada i unapredjivanja open-source programa za organizaciju konferencija (www.openconf.com).
  Portali i njihove realizacije. Primeri na sajtu perun.im.ns.ac.yu.
  Web. Spisak studenata koji su položili ispit sa pretraživanjima. Više detalja.
  Upravljanje korisnicima i njihovim pravima za sve servise koji postoje na perunu. Prepravka svih postojećih servisa. Dokumentacija.
  Opšti sistem za anketiranje. Za dalje informacije i ideje, kontaktirajte CLOAKING .
  Unapredjenje dinamičkog dela sajta za alumni konferenciju. Sortiranje prijavljenih učesnika po različitim kriterijumima, filter, realizacije raličitih listi, slanje e-mail-a, ...   
  Izrada Web-maila.
  Izrada mailing liste. Generalni tekst i neki specifični zahtevi

Kompajleri i programski jezici

  Prikazi analiza SmallTalk-a. primeri.  
  Algoritmi nad gramatikama. Delphi
  Realizacija sintaksnog analizatora. Delphi
  Realizacija Pascal-a i njegovih prosirenja, pomocu kompajler generatora.
  Ispitivanje mogućnosti programskog alata-jezika XBase++ i njegovo poredjenja sa drugim, sličnim alatima-jezicima (Delphi. JDeveloper, ...). Ispitivanje kompatibilnosti sa Clipper-om.
  Naročito za smer "profesor informatike". Izrada Power-point prezentacija za pojedine kurseve (Uvod u programiranje, Operativni sistemi, Konstrukcija kompajlera, ...) na osnovu raspoloživih tekstova i knjiga u elektronskom formatu. 
  "Gile" je jednostavni robot koji razume oko 5 operacija: kreni, okreni "volan" za n stepeni, stani, upali lampicu,... Potrebno ja npraviti programski jednostavni programski jezik koji upravlja "Giletom". Takodje - realizacija prog. jezika Logo, koji umesto "kornjače" pokreće "Gileta".  

Obrazovni softver, "udaljeno obrazovanje" i metodika nastave informatike

  Upotreba alata Squeak u multimediji i obrazovnom softveru.
  Obrazovni softver iz matematike za I (II, III, ...) razred osnovne skole. Vizuelizacija, interakcija, test na osnovu udzbenika i zbiorke zadataka. Flash?
  Naročito za smer "profesor informatike". Izrada Power-point prezentacija za pojedine kurseve (Uvod u programiranje, Operativni sistemi, Konstrukcija kompajlera, ...) na osnovu raspoloživih tekstova i knjiga u elektronskom formatu. 
  Više zadataka. Razvoj pogodne strukture za definiciju prezentacije (nalik na Power-point) - XML, HTML, ... Prezentacija na osnovu takve strukture (direktna ili kombinacijom postojećih alata). Izrada servisnih programa na osnovu strukture (npr. zameni svuda naslovni slajd). Reprezentacija više jezika za isti slajd. Servisni program - zameni jedan jezik drugim...   

Operativni sistemi, distribuirano programiranje

  Sistem za rad sa mobilnim agentima Mole, koji je implementiran u Javi 1.1.6 treba 'proci uzduz i popreko' i koristeci postojeci source, Mole implementirati u Javi 1.4. Zadatak podeliti na vise studenata - najbolje istovremeno.
  Preraditi FTP klijent-a da moze da radi uz Java 1.4. Problem je u tome, sto FTPClient klasa nasledjuje Mole-ovu klasu koja implementira stacionarnog klijenta, a Mole je implementiran u Javi 1.1.6. Pre migriranja Mole-a, problem se moze i tako resiti sto ce se preraditi sam FTP klijent, tj. umesto da koristi (za Javu 1.1.6) nepostojece klase, implementirati ih u samoj klasi FTPClient.
  Mobilni agenti. Realizacija 'docking station'-a za agente koji su stigli sa dial-in servera. Dve verzije: 1. agenti cxkaju u prihvatilisxtu dok im ne stigne drugi agent sa upuutsvom. 2. Agenti periodicno proveravaju listu sa adresama, u pokusxaju da vide da li se neka adresa aktuelizovala.
  Mobilni agent za usaglasavanje zapisnika sa sastanaka - nosi tekst sa predlogom od osobe do sobe, kupi primedbe, proverava da li ima primedbi i akda su gotove i na kraju sxalje zavrsxnu verziju svim ucxesnicima u procesu.
  Ruter za Novi Sad. Najbrzxi, najbolji, najkracyi put od tacxke A do tacxke B u Novom Sadu. Mogucynost za dva zadatka: jedan racxunski i drugi prezentacioni (GIS)

Softversko inženjerstvo


Realizacija softverskih metrika za različite programske jezike, prethodnom translacijom u internu reprezentaciju. Cyclomatoc complexity, Style metrics, OO metrics, LOC, ... Mogućnost rada u timovima i/ili za više studenata.

Ostalo

  Otkrivanje "junk-mail"-a tehnikom Case-Based-Reasoining-a. Na osnovu pošiljaoca, teme, atačmenta i teksta. "Obučavanje" sistema.
  Program koji ulazne podatke predstavlja graficki, na sledeci nacin: ulaz su obimi delova tela. Korisnik na neki nacin (recimo tastatura) unosi mere obima i program ljudsku figuru "udebljava", tj. "utanjuje" na odredjenim mestima. Potrebno je da aplikacija ima i memoriju u kojoj ce cuvati rezultate nekoliko merenja (npr 50) i onda prikazati dinamiku mrsavljenja, tj udebljavanja merenih delova tela.
 

'Update' program: unesu mu se jednom dokumenta i sva mesta na kojima treba vrsiti 'update' tih dokumenata i onda program to radi periodicno, automatski...

  Ispitati koliko razlicxitih slika (2D figura) je mogucye napraviti od N kvadrata, tako da se kvadrati mogu dodirivati samo ivicama. Slike su razlicxite ako se jedna od druge ne mogu dobiti nijednom transformacijom. Nacrtati ih.  
  Dato je N slika (2D figura) koje su nacxinjene od kvadrata (vidi prethodni zadatak). Dat je pravougaonik dimenzija I x J kvadrata. Da li je mogucye prepokriti ga sa N datih slika  (tako da su svi kvadrati pravougaonika pokriveni)? Na koliko mogucyih nacxina?