Neuspešna konekcija na localhost kao root

MySQL Error: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO)

Ova skripta se ne može nastaviti, prekida se.