Grane Budimaca
Home Up

 

Staparska grana (Paraći) na osnovu [5]

1715. godine je u Bokčenoviću je bilo 27 domaćinstava i medju njima nije bilo Budimaca.
1722. godine u Bokčenoviću ima 288 domaćinstava, a medju njima i Cvetko Budimac, Subota Budimac i sin mu Pano.
U spisku vernika koji su ispovedjeni i pričešćeni iz 1744. godine, Budimaca opet nema. 
1752. godine Maksim Budimac (sa još 102 domaćina) biva iseljen iz Bokčenovića u Stapar.
1772. godine, po "Urbarskoj tabuli komorskog sela Stapara" ("tekst je na ilirskom, odnosno bunjevačkom jeziku, pisan latinicom" [5]), Maksim Budimac arendira 42 jutra oraće i 8 jutara livadske (državne) zemlje.

Na osnovu izvoda iz matične knjige rodjenih: 

David i Ruža Budimac -> Mihail (7.11.1832)
Mihail Budimac i Katarina Kuljanski -> Simeon (4.4.1875)
Simeon Budimac i Persida Sevkić -> Milorad (16.3.1903 - 10.8.1980)
Milorad Budimac i Angelina Radin 
-> Budimir (23.11.1923 - 10.10.1995), 
-> Radoslav, 
-> Dušan (25.8.1934 - 8.10.2005)

Budimir Budimac i Ružica Strekal -> Jasna (21.6.1951), Bojan (28.4.1959) 
Miodrag Petrović i Jasna Budimac -> Mihailo Petrović (18.10.1976)
Bojan Budimac i Fulya Ünal

Radoslav Budimac -> Borislav, Jelica
Borislav Budimac i Radmila -> Vladimir, Veljko

Dušan Budimac i Ljubinka Višić -> Zoran (24.12.1960)
Zoran Budimac i Mirjana Ivanović -> Jakov (30.7.1995), Tara (17.5.1997)