Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu - Departman za matematiku i informatiku

Computer Science 0

priprema za visokoškolsku nastavu informatike

I ove školske godine se za studente I godine matematike i informatike Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu organizuje pripremni kurs za lakše praćenje nastave računarstva na Departmanu za matematiku i informatiku.

Nastava traje 16 školskih časova, raspoređenih u 4 dana, i izvode je predavači koji već nekoliko godina predaju kako na fakultetu, tako i u srednjoj školi.

Časovi su besplatni za studente Prirodno-matematičkog fakulteta i održavaju se u zgradi Departmana za matematiku i informatiku (Trg Dositeja Obradovića 4).

Nastava će se održavati u sledećim terminima:

  1. Ponedeljak, 21. septembar 2015, Amfiteatar VII, 10-14h
  2. Utorak, 22. septembar 2015, Amfiteatar VII, 10-14h
  3. Sreda, 23. septembar 2015, Amfiteatar VII, 10-14h,
  4. Četvrtak, 24. septembar 2015, Amfiteatar VII, 14-18h (moguća promena termina)

Predviđene teme: