Упознавање са напредним конструкцијама функционалних и хибридних програмских језика и начина на који две прадигме функционишу у јединственом програмском језику. Кратак преглед бар 3 карактеристична програмска језика (нпр. Haskell, Erlang, Scala). Монади, функтори, аутоматске трансформације, могућности за паралелизацију, верификација, типови. Предности употребе оваквих језика у великим и практичним пројектима.