User Tools

Site Tools


ispiti

Raspored ispita za sve rokove u toku školske godine se može naći na sajtu Departmana.

https://www.dmi.uns.ac.rs/studije/rasporedi

U slučaju promena termina, obaveštenja se tipično kače na odgovarajuće Moodle kurseve i/ili na oglasne table.

ispiti.txt · Last modified: 2017/04/03 15:28 by admin