User Tools

Site Tools


ispiti

Raspored ispita za sve rokove u toku školske godine se može naći na sajtu Odseka. Na istoj stranici su i raspored časova, opšti kalendar rada i slično.

https://informatika.pmf.uns.ac.rs/nastava/rasporedi/

U slučaju promena termina, obaveštenja se tipično kače na odgovarajuće Moodle kurseve i/ili na oglasne table u zavisnosti od predmeta.

Starting TLS failed
ispiti.txt · Last modified: 2021/09/14 16:47 by doni.pracner@dmi.uns.ac.rs