User Tools

Site Tools


ispiti
Starting TLS failed

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
ispiti [2021/09/14 15:20]
127.0.0.1 external edit
ispiti [2021/09/14 16:47] (current)
doni.pracner@dmi.uns.ac.rs sajt odseka, umesto departmana
Line 1: Line 1:
-Raspored ispita za sve rokove u toku školske godine se može naći na sajtu Departmana.+Raspored ispita za sve rokove u toku školske godine se može naći na sajtu Odseka. Na istoj stranici su i raspored časova, opšti kalendar rada i slično.
  
-[[https://www.dmi.uns.ac.rs/studije/rasporedi]]+[[https://informatika.pmf.uns.ac.rs/nastava/rasporedi/]]
  
-U slučaju promena termina, obaveštenja se tipično kače na odgovarajuće Moodle kurseve i/ili na oglasne table.+U slučaju promena termina, obaveštenja se tipično kače na odgovarajuće Moodle kurseve i/ili na oglasne table u zavisnosti od predmeta.
ispiti.1631625627.txt.gz · Last modified: 2021/09/14 15:20 by 127.0.0.1