User Tools

Site Tools


ispiti

This is an old revision of the document!


Raspored ispita za sve rokove u toku školske godine se može naći na sajtu Departmana.

https://www.dmi.uns.ac.rs/studije/rasporedi

U slučaju promena termina, obaveštenja se tipično kače na odgovarajuće Moodle kurseve i/ili na oglasne table.

Starting TLS failed
ispiti.1631625627.txt.gz · Last modified: 2021/09/14 15:20 by 127.0.0.1