User Tools

Site Tools


konsultacije

Termini konsultacija

Konsultacije od 01.06.2018. do 15.10.2018. na Katedri za računarske nauke i Katedri za teorijske osnove informatike se zakazuju e-mailom u dogovoru sa predmetnim nastavnicima i saradnicima.

konsultacije.txt · Last modified: 2018/06/07 14:13 by doni.pracner@dmi.uns.ac.rs