User Tools

Site Tools


konsultacije

Za termine konsultacija, obratite se direktno nastavnicima, bilo uživo, bilo e-mailom ili drugim vidovima komunikacija koji se nude na predmetu.

Starting TLS failed
konsultacije.txt · Last modified: 2022/11/04 13:35 by doni.pracner@dmi.uns.ac.rs