User Tools

Site Tools


konsultacije

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
konsultacije [2020/10/28 15:02]
doni.pracner@dmi.uns.ac.rs
konsultacije [2020/10/28 15:08] (current)
doni.pracner@dmi.uns.ac.rs
Line 11: Line 11:
 Molimo studente da se pridržavaju navedenih termina. Van ovih termina ne možemo garantovati da ćemo biti u stanju da vam se potpuno posvetimo. Molimo studente da se pridržavaju navedenih termina. Van ovih termina ne možemo garantovati da ćemo biti u stanju da vam se potpuno posvetimo.
  
-|**Mirjana Ivanović**\\ \\ //**Radi konkretnog dogovora o konsultacijama kontaktirati profesoricu unapred (zbog njene potencijalne sprečenosti i/ili službenog odsustva) na e-mail: ​**//       ​| ​               |                                                                                                                        | +|**Mirjana Ivanović**\\ \\ ////       ​| ​               |                                                                                                                        | 
-|//**mira@dmi.uns.ac.rs**//                                                                                                                                                                    |                |                                                                                                                        | +|                                                                                                                                                                    |                |                                                                                                                        | 
-|                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                        ​+|                                                                                                                                                                                              | |**Radi konkretnog dogovora o konsultacijama kontaktirati profesoricu unapred (zbog njene potencijalne sprečenosti i/ili službenog odsustva) na e-mail: **mira@dmi.uns.ac.rs****                                                                                                                                        ​
-|**Zoran Budimac**\\ \\ //**Konsultacije su kontinualane i tekstualne na moodle stranici svakog predmeta.\\ Pojedinačne  i specijalizovane konultacje se mogu zakazati elektronskom postom.**//|                |                                                                                                                        | +|**Zoran Budimac**\\ \\ ////|                |                                                                                                                        |
-|                                                                                                                                                                                              ​|                |                                                                                                                        |+
 |                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                        | |                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                        |
 +|                                                                                                                                                                                            |                | **Konsultacije su kontinualane i tekstualne na moodle stranici svakog predmeta.\\ Pojedinačne ​ i specijalizovane konultacje se mogu zakazati elektronskom postom.** ​                                                                                                                       |
 |**Dragan Mašulović** ​                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                        | |**Dragan Mašulović** ​                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                        |
 |Ponedeljak ​                                                                                                                                                                                   |11:​15 ​          |kab. 33/II                                                                                                              | |Ponedeljak ​                                                                                                                                                                                   |11:​15 ​          |kab. 33/II                                                                                                              |
Line 44: Line 44:
 |Četvrtak ​                                                                                                                                                                                     |16:​30 ​          ​|online ​                                                                                                                 | |Četvrtak ​                                                                                                                                                                                     |16:​30 ​          ​|online ​                                                                                                                 |
 |Petak ​                                                                                                                                                                                        ​|14:​30 ​          ​|https://​discord.gg/​BUBzPSf ​                                                                                             | |Petak ​                                                                                                                                                                                        ​|14:​30 ​          ​|https://​discord.gg/​BUBzPSf ​                                                                                             |
-|**Doni Pracner** ​**//http:%%//%%perun.dmi.rs/​pracner/​schedule.php// **                                                                                                                        |                |                                                                                                                        ​|+|**Doni Pracner** ​                                                                                                                 ​| ​               |https://​perun.dmi.rs/​pracner/​schedule.php ​                                                                                                                     |
 |Četvrtak ​                                                                                                                                                                                     |18:​00 ​          ​|Online ili uživo, ​                                                                                                      | |Četvrtak ​                                                                                                                                                                                     |18:​00 ​          ​|Online ili uživo, ​                                                                                                      |
 |Petak ​                                                                                                                                                                                        ​|15:​00 ​          ​|mogući drugi termini, javite se za dogovore na mail                                                                     | |Petak ​                                                                                                                                                                                        ​|15:​00 ​          ​|mogući drugi termini, javite se za dogovore na mail                                                                     |
konsultacije.txt · Last modified: 2020/10/28 15:08 by doni.pracner@dmi.uns.ac.rs