User Tools

Site Tools


konsultacije
Starting TLS failed

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
konsultacije [2018/03/02 16:39]
doni.pracner@dmi.uns.ac.rs
konsultacije [2021/09/14 15:20]
127.0.0.1 external edit
Line 1: Line 1:
-====== Termini konsultacija ======+{{:documents:konsultacije_z2020-2021.pdf|PDF}} 
 + 
 +28.10.2020. 
 + 
 +**Konsultacije za zimski semestar 2020/2021 na ** 
 + 
 +**Katedri za računarske nauke i** 
 + 
 +**Katedre za teorijske osnove informatike** 
 + 
 +Molimo studente da se pridržavaju navedenih termina. Van ovih termina ne možemo garantovati da ćemo biti u stanju da vam se potpuno posvetimo. 
 + 
 +|**Mirjana Ivanović**\\ \\ ////                      |                                                                                                                        | 
 +|                                                                                                                                                                    |                |                                                                                                                        | 
 +|                                                                                                                                                                                              | |**Radi konkretnog dogovora o konsultacijama kontaktirati profesoricu unapred (zbog njene potencijalne sprečenosti i/ili službenog odsustva) na e-mail: **mira@dmi.uns.ac.rs****                                                                                                                                        | 
 +|**Zoran Budimac**\\ \\ ////|                |                                                                                                                        | 
 +|                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                        | 
 +|                                                                                                                                                                                            |                | **Konsultacije su kontinualane i tekstualne na moodle stranici svakog predmeta.\\ Pojedinačne  i specijalizovane konultacje se mogu zakazati elektronskom postom.**                                                                                                                        | 
 +|**Dragan Mašulović**                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                        | 
 +|Ponedeljak                                                                                                                                                                                    |11:15           |kab. 33/II                                                                                                              | 
 +|Petak                                                                                                                                                                                         |13:00           |https://us02web.zoom.us/j/88606182796?pwd=OVloUUNRSjVTcmZPanpRbjB5WElYZz09\\ Meeting ID: 886 0618 2796, Passcode: 233151| 
 +|**Miloš Stojaković**                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                        | 
 +|Utorak                                                                                                                                                                                        |16:00           |online                                                                                                                  | 
 +|Sreda                                                                                                                                                                                         |18:00           |https://ppma.webex.com/meet/milosst                                                                                     | 
 +|**Maja Pech**                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        | 
 +|Ponedeljak                                                                                                                                                                                    |13:00           |online\\ \\ https://ppma.webex.com/ppma/j.php?MTID=m119e6108fd8bd1bc912b68a9eec74df6                                    | 
 +|Utorak                                                                                                                                                                                        |15:00           |kab. 33/II                                                                                                              | 
 +|**Vladimir Kurbalija**                                                                                                                                                                        |                |                                                                                                                        | 
 +|Ponedeljak                                                                                                                                                                                    |11:00           |online                                                                                                                  | 
 +|Sreda                                                                                                                                                                                         |14:00           |https://ppma.webex.com/meet/kurba                                                                                       | 
 +|**Miloš Radovanović**                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 
 +|Utorak                                                                                                                                                                                        |11:00           |Može lično uz prethodni dogovor mailom. Online                                                                          | 
 +|Sreda                                                                                                                                                                                         |10:15           |https://ppma.webex.com/meet/radacha                                                                                     | 
 +|**Mirjana Mikalački**                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 
 +|Ponedeljak                                                                                                                                                                                    |12:00           |kab. 46/II                                                                                                              | 
 +|Sreda                                                                                                                                                                                         |9:15            |https://ppma.webex.com/ppma/j.php?MTID=m3ed630908e2280a52b7c9ed4af74c726\\ šifra: konsMM                                | 
 +|**Miloš Savić **\\ \\ //**Konsultacije najaviti e-mail-om barem dan ranije. Dodatni termini se zakazuju e-mailom.**//                                                                                        |                                                                                                                        | 
 +|Ponedeljak\\ \\ Utorak                                                                                                                                                                        |11:00\\ \\ 17:00|online\\ \\ https://ppma.webex.com/meet/svc                                                                             | 
 +|                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                        | 
 +|**Gordana Rakić**\\ \\ //**Prethodno kontaktirati profesoricu na e-mail:**//                                                                                                                  |                |                                                                                                                        | 
 +|[[mailto:goca@dmi.uns.ac.rs|//**goca@dmi.uns.ac.rs**//]]                                                                                                                                      |                |                                                                                                                        | 
 +|                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                        | 
 +|**Marko Savić**                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 
 +|Četvrtak                                                                                                                                                                                      |16:30           |online                                                                                                                  | 
 +|Petak                                                                                                                                                                                         |14:30           |https://discord.gg/BUBzPSf                                                                                              | 
 +|**Doni Pracner**                                                                                                                  |                |https://perun.dmi.rs/pracner/schedule.php                                                                                                                      | 
 +|Četvrtak                                                                                                                                                                                      |18:00           |Online ili uživo,                                                                                                       | 
 +|Petak                                                                                                                                                                                         |15:00           |mogući drugi termini, javite se za dogovore na mail                                                                     | 
 +|**Davorka Radaković**                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 
 +|Četvrtak                                                                                                                                                                                      |14:30           |online                                                                                                                  | 
 +|Petak                                                                                                                                                                                         |12:30           |https://ppma.webex.com/meet/davorkar                                                                                    | 
 +|**Ivan Pribela //http:%%//%%perun.dmi.rs/pribela/konsultacije//**                                                                                                                                            |                                                                                                                        | 
 +|Utorak                                                                                                                                                                                        |11:00           |online: perun.pmf.uns.ac.rs/pribela/konsultacije                                                                        | 
 +|Drugi termin                                                                                                                                                                                  |                |za konsultacije se javiti e-mail-om                                                                                     | 
 +|**Brankica Bratić**                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 
 +|Ponedeljak                                                                                                                                                                                    |12:00           |online                                                                                                                  | 
 +|Sreda                                                                                                                                                                                         |15:30           |https://ppma.webex.com/meet/brankica.bratic                                                                             | 
 +|**Nikola Trkulja**                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                        | 
 +|Sreda                                                                                                                                                                                         |16:00           |online                                                                                                                  | 
 +|Četvrtak                                                                                                                                                                                      |16:00           |skype: <niktrk@gmail.com>                                                                                               | 
 +|**Nataša Sukur **\\ \\ //**konsultacije najaviti e-mail-om barem dan ranije**//                                                                                                                              |                                                                                                                        | 
 +|Utorak                                                                                                                                                                                        |13:00           |online                                                                                                                  | 
 +|Petak                                                                                                                                                                                         |15:00           |Link za konsultacije će biti objavljen na https://perun.pmf.uns.ac.rs/wiki/natasa-sukur                                 | 
 +|**Saša Pešić**                                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                        | 
 +|Sreda                                                                                                                                                                                         |16:30           |online                                                                                                                  | 
 +|Četvrtak                                                                                                                                                                                      |11:00           |https://asu.zoom.us/j/5554894640                                                                                        | 
 +|**Dušica Knežević**\\ \\ //**konsultacije najaviti e-mail-om barem dan ranije**//                                                                                                                            |                                                                                                                        | 
 +|Četvrtak                                                                                                                                                                                      |15:00           |online                                                                                                                  | 
 +|Petak                                                                                                                                                                                         |13:00           |https://meetingsemea26.webex.com/meet/pr1634138179                                                                      | 
 +|**Aleksandar Tomčić**                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 
 +|Ponedeljak                                                                                                                                                                                    |14:00           |online                                                                                                                  | 
 +|Petak                                                                                                                                                                                         |16:30           |online                                                                                                                  | 
 +|**Bojana Pantić**                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                        | 
 +|Ponedeljak                                                                                                                                                                                    |16:00           |kab. 47/II                                                                                                              | 
 +|Četvrtak                                                                                                                                                                                      |15:00           |kab. 47/II                                                                                                              | 
 +|**Mihailo Ilić (**<milic@dmi.uns.ac.rs> )                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 
 +|Ponedeljak                                                                                                                                                                                    |8:30            |online                                                                                                                  | 
 +|Utorak                                                                                                                                                                                        |18:00           |https://ppma.webex.com/meet/milic                                                                                       | 
 +|**Smiljana Knežev**                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 
 +|Sreda                                                                                                                                                                                         |17:00           |online                                                                                                                  | 
 +|Petak                                                                                                                                                                                         |11:00           |https://meet.jit.si/Konsultacije (sifra: cokolada)                                                                      | 
 + 
 +Konsultacije traju sat vremena. 
  
-Konsultacije na Katedri za računarske nauke i Katedri za teorijske osnove informatike: {{::konsultacije_l2017-2018.pdf|PDF}} 
konsultacije.txt · Last modified: 2022/11/04 13:35 by doni.pracner@dmi.uns.ac.rs