User Tools

Site Tools


konsultacije

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
konsultacije [2019/05/09 22:44]
doni.pracner@dmi.uns.ac.rs
konsultacije [2020/03/03 13:14]
doni.pracner@dmi.uns.ac.rs
Line 1: Line 1:
-====== Termini konsultacija ====== +04.03.2020.
-09.05.2019.+
  
-**Konsultacije za letnji semestar ​2018/2019 na **+**Konsultacije za letnji semestar 2019/2020 na **
  
 **Katedri za računarske nauke i** **Katedri za računarske nauke i**
  
-**Katedre ​za teorijske osnove informatike**+**Katedri ​za teorijske osnove informatike**
  
 Molimo studente da se pridržavaju navedenih termina. Van ovih termina ne možemo garantovati da ćemo biti u stanju da vam se potpuno posvetimo. Molimo studente da se pridržavaju navedenih termina. Van ovih termina ne možemo garantovati da ćemo biti u stanju da vam se potpuno posvetimo.
  
-|**Mirjana Ivanović**\\ \\ Radi konkretnog dogovora o konsultacijama kontaktirati profesoricu unapred (zbog njene potencijalne ​sprecenosti ​i/ili sluzbenog ​odsustva ​u navedenim fiksnim terminima): //​**mira@dmi.uns.ac.rs**//​||| +|**Mirjana Ivanović**\\ \\ //**Radi konkretnog dogovora o konsultacijama kontaktirati profesoricu unapred (zbog njene potencijalne ​sprečenosti ​i/ili službenog ​odsustva) ​na e-mail**//|     ​| ​                | 
-|Četvrtak ​                                                                                                                                                                                                                    |13:00|RC III sprat   | +|//​**mira@dmi.uns.ac.rs**// ​                                                                                                                                                            ​    ​                ​
-|Petak ​                                                                                                                                                                                                                       |11:00|RC III sprat   +                                                                                                                                                                                      ​    ​                ​
-|**Zoran Budimac** ​                                                                                                                                                                                                           |     ​| ​              ​+|**Zoran Budimac** ​                                                                                                                                                                     |     ​| ​                ​
-                                                                                                                                                                                                                            ​    ​|RC III sprat   ​+|Utorak ​                                                                                                                                                                                |11:00|RC III sprat     ​
-                                                                                                                                                                                                                            ​    ​|RC III sprat   ​+|Četvrtak ​                                                                                                                                                                              |12:00|RC III sprat     ​
-|**Dragan Mašulović** ​                                                                                                                                                                                                        ​|     ​| ​              ​+|**Dragan Mašulović** ​                                                                                                                                                                  ​|     ​| ​                ​
-|Sreda ​                                                                                                                                                                                                                       |10:15|kab. 33/II     ​+|Sreda ​                                                                                                                                                                                 |11:00|kab. 33/II       ​
-|Četvrtak ​                                                                                                                                                                                                                    ​|16:15|kab. 33/II     ​+|Četvrtak ​                                                                                                                                                                              ​|12:00|kab. 33/II       ​
-|**Miloš Stojaković** ​                                                                                                                                                                                                        ​|     ​| ​              ​+|**Miloš Stojaković** ​                                                                                                                                                                  ​|     ​| ​                ​
-|Utorak ​                                                                                                                                                                                                                      ​|16:00|kab. 46/II     ​+|Utorak ​                                                                                                                                                                                ​|17:00|kab. 46/II       ​
-|Petak                                                                                                                                                                                                                        ​|16:00|kab. 46/II     ​+|Četvrtak ​                                                                                                                                                                              |18:00|kab. 46/II       ​
-|**Maja Pech** ​                                                                                                                                                                                                               |     ​| ​              ​+|**Maja Pech** ​                                                                                                                                                                         |     ​| ​                ​
-|Utorak ​                                                                                                                                                                                                                      ​|11:00|kab. 33/II     ​+|Utorak ​                                                                                                                                                                                ​|11:00|kab. 33/II       ​
-|Sreda ​                                                                                                                                                                                                                       |12:00|kab. 33/II     ​+|Sreda ​                                                                                                                                                                                 |12:00|kab. 33/II       ​
-|**Vladimir Kurbalija** ​                                                                                                                                                                                                      ​|     ​| ​              ​+|**Vladimir Kurbalija** ​                                                                                                                                                                ​|     ​| ​                ​
-|Ponedeljak ​                                                                                                                                                                                                                  ​|10:00|7/II (Novi deo)| +|Ponedeljak ​                                                                                                                                                                            ​|10:00|7/II (Novi deo)  
-|Sreda                                                                                                                                                                                                                        ​|10:00|7/II (Novi deo)| +|Četvrtak ​                                                                                                                                                                              |10:00|7/II (Novi deo)  
-|**Miloš Radovanović** ​                                                                                                                                                                                                       |     ​| ​              ​+|**Miloš Radovanović** ​                                                                                                                                                                 |     ​| ​                ​
-|Utorak ​                                                                                                                                                                                                                      ​|13:00|5/II (Novi deo)| +|Utorak ​                                                                                                                                                                                ​|11:00|5/II (Novi deo)  
-|Četvrtak ​                                                                                                                                                                                                                    ​|12:00|5/II (Novi deo)+|Četvrtak ​                                                                                                                                                                              ​|14:00|5/II (Novi deo)  
-|**Aleksandra Klašnja-Milićević** ​                                                                                                                                                                                            ​| ​    ​| ​              | +|**Mirjana Mikalački** ​                                                                                                                                                                 |     ​| ​                ​
-|Ponedeljak ​                                                                                                                                                                                                                  ​|14:​00|8/​II (Novi deo)| +|**Miloš Savić** ​                                                                                                                                                                       ​| ​    ​| ​                | 
-|Petak ​                                                                                                                                                                                                                       |10:00|8/II (Novi deo)+|Četvrtak (//​**konsultacije ​najaviti e-mail-om barem dan ranije**//)                                                                                                                    ​|17:00|8/II (Novi deo)  
-|**Mirjana Mikalački** ​                                                                                                                                                                                                       |     ​| ​              ​+|//**Dodatni termini se zakazuju e-mailom**// ​                                                                                                                                              ​|8/II (Novi deo)  
-|**Miloš Savić**\\ \\ Konsultacije ​najaviti e-mail-om barem dan ranije ​                                                                                                                                                           |               | +|**Gordana Rakić**\\ \\ //**Prethodno kontaktirati profesoricu na e-mail:**//\\ \\ [[mailto:​goca@dmi.uns.ac.rs|//​**goca@dmi.uns.ac.rs**//​]]                                             |     ​| ​                ​
-|Utorak ​                                                                                                                                                                                                                      |12:00|8/II (Novi deo)| +|Četvrtak ​                                                                                                                                                                              |16:00|RC III sprat     ​
-|Sreda                                                                                                                                                                                                                        ​|20:00|8/II (Novi deo)| +|Petak                                                                                                                                                                                  ​|13:00|RC III sprat     ​
-|**Gordana Rakić**\\ \\ Prethodno kontaktirati profesoricu na e-mail:\\ \\ //​**goca@dmi.uns.ac.rs**// ​                                                                                                                        ​|     ​| ​              ​+|**Marko Savić** ​                                                                                                                                                                       |     ​| ​                | 
-|Ponedeljak ​                                                                                                                                                                                                                  |15:00|RC III sprat   ​+|Utorak ​                                                                                                                                                                                ​|15:​00|kab. 14/​prizemlje| 
-|Utorak ​                                                                                                                                                                                                                      |16:00|RC III sprat   ​+|Četvrtak ​                                                                                                                                                                              ​|19:​00|kab. 14/​prizemlje| 
-|**Ivan Pribela ​//​http:​%%//​%%perun.dmi.rs/​pribela/konsultacije//**                                                                                                                                                            |     ​| ​              ​+|**Doni Pracner** **//​http:​%%//​%%perun.dmi.rs/​pracner/schedule.php// **                                                                                                                 ​|     ​| ​                ​
-|Sreda                                                                                                                                                                                                                        ​|12:00|RC III sprat   +|Ponedeljak ​                                                                                                                                                                            |12:00|5/II (Novi deo)  ​
-|Petak ​                                                                                                                                                                                                                       |14:30|RC III sprat   +|Petak ​                                                                                                                                                                                 |17:00|5/II (Novi deo)  ​
-|**Davorka Radaković** ​                                                                                                                                                                                                       |     ​| ​              ​+|**Davorka Radaković** ​                                                                                                                                                                 |     ​| ​                ​
-|Utorak ​                                                                                                                                                                                                                      |11:15|RC III sprat   ​+|Četvrtak ​                                                                                                                                                                              |17:00|RC III sprat     ​
-|Petak ​                                                                                                                                                                                                                       |15:00|RC III sprat   ​+|Petak ​                                                                                                                                                                                 |15:00|RC III sprat     ​
-|**Doni Pracner** ​//**http:​%%//​%%perun.dmi.rs/​pracner/schedule.php**//                                                                                                                                                        ​|     ​| ​              ​+|**Ivan Pribela ​//​http:​%%//​%%perun.dmi.rs/​pribela/​konsultacije/​/**                                                                                                                      |     ​| ​                ​
-|Sreda                                                                                                                                                                                                                        ​|12:00|RC III sprat   ​+|Ponedeljak ​                                                                                                                                                                            |13:30|RC III sprat     ​
-|Petak                                                                                                                                                                                                                        ​|15:00|RC III sprat   | +|Utorak ​                                                                                                                                                                                |11:00|RC III sprat     | 
-|**Marko Savić** ​                                                                                                                                                                                                             |     ​|               | +|**Brankica Bratić** ​                                                                                                                                                                   |     ​| ​                ​
-|Ponedeljak ​                                                                                                                                                                                                                  ​|17:​30|kab. 14        | +|Utorak ​                                                                                                                                                                                |15:15|RC III sprat     ​
-|Četvrtak ​                                                                                                                                                                                                                    ​|17:​00|kab. 14        ​+|Sreda                                                                                                                                                                                  ​|15:15|RC III sprat     ​
-|**Brankica Bratić** ​                                                                                                                                                                                                         |     ​| ​              ​+|**Nikola Trkulja** ​                                                                                                                                                                    ​|     ​| ​                ​
-|Ponedeljak ​                                                                                                                                                                                                                  |11:00|RC III sprat   ​+|Utorak ​                                                                                                                                                                                |13:00|kab. 14/prizemlje
-|Četvrtak ​                                                                                                                                                                                                                    |15:00|RC III sprat   ​+|Sreda                                                                                                                                                                                  ​|14:00|kab. 14/prizemlje
-|**Nikola Trkulja** ​                                                                                                                                                                                                          ​|     ​| ​              ​+|**Nataša Sukur** ​Službeno odsutna u ovom smestru ​                                                                                                                                      |     ​| ​                ​
-|Sreda                                                                                                                                                                                                                        ​|13:00|kab. 14        +                                                                                                                                                                                      ​    ​                ​
-|Četvrtak ​                                                                                                                                                                                                                    |13:00|kab. 14        +                                                                                                                                                                                      ​    ​                ​
-|**Nataša Sukur** ​                                                                                                                                                                                                            ​|     ​| ​              ​+|**Saša Pešić** ​                                                                                                                                                                        ​|     ​| ​                ​
-|Sreda                                                                                                                                                                                                                        ​|12:00|RC III sprat   +|Ponedeljak ​                                                                                                                                                                            ​|13:30|RC III sprat     ​
-|Petak                                                                                                                                                                                                                        ​|13:00|RC III sprat   +|Petak                                                                                                                                                                                  ​|9:00 |RC III sprat     ​
-|**Saša Pešić** ​                                                                                                                                                                                                              ​|     ​| ​              ​+|**Dušica Knežević**\\ \\ //​**konsultacije najaviti e-mail-om barem dan ranije:​**// ​                                                                                                    |     ​| ​                ​
-|Ponedeljak ​                                                                                                                                                                                                                  ​|12:15|RC III sprat   ​+|Utorak ​                                                                                                                                                                                ​|13:30|RC III sprat     ​
-|Utorak ​                                                                                                                                                                                                                      |13:30|RC III sprat   ​+|Petak                                                                                                                                                                                  ​|16:00|RC III sprat     ​
-|**Nevena Ranković**                                                                                                                                                                                                          |     ​| ​              ​+|**Aleksandar Tomčić**                                                                                                                                                                  |     ​| ​                ​
-|Utorak ​                                                                                                                                                                                                                      ​|14:45|RC III sprat   ​+|Sreda ​                                                                                                                                                                                 |13:30|RC III sprat     ​
-|Četvrtak ​                                                                                                                                                                                                                    |8:00 |RC III sprat   ​+|Petak ​                                                                                                                                                                                 |16:00|RC III sprat     ​
-|**Dušica Knežević**                                                                                                                                                                                                          |     ​| ​              ​+|**Bojana Pantić** ​                                                                                                                                                                     |     ​| ​                | 
-|Sreda ​                                                                                                                                                                                                                       |14:00|RC III sprat   ​+|Ponedeljak ​                                                                                                                                                                            ​|17:​00|kab. 47/II       | 
-|Petak ​                                                                                                                                                                                                                       |14:00|RC III sprat   ​+|Petak ​                                                                                                                                                                                 |13:00|kab. 47/II       |
-                                                                                                                                                                                                                            +
  
 Konsultacije traju sat vremena. Konsultacije traju sat vremena.
  
  
konsultacije.txt · Last modified: 2020/03/03 13:15 by doni.pracner@dmi.uns.ac.rs