User Tools

Site Tools


konsultacije

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
konsultacije [2019/06/05 14:30]
doni.pracner@dmi.uns.ac.rs
konsultacije [2020/10/28 15:02]
doni.pracner@dmi.uns.ac.rs
Line 1: Line 1:
-====== Termini konsultacija ====== +{{:​documents:​konsultacije_z2020-2021.pdf|PDF}}
-06.05.2019.+
  
-**Konsultacije ​1.6. - 15. 10. 2019 **+28.10.2020. 
 + 
 +**Konsultacije ​za zimski semestar 2020/2021 na **
  
 **Katedri za računarske nauke i** **Katedri za računarske nauke i**
Line 8: Line 9:
 **Katedre za teorijske osnove informatike** **Katedre za teorijske osnove informatike**
  
-Termini konsultacija ​se zakazuju e-mailom u dogovoru sa predmetnim ​ +Molimo studente da se pridržavaju navedenih termina. Van ovih termina ne možemo garantovati da ćemo biti u stanju da vam se potpuno posvetimo. 
-nastavnicima ​saradnicima.+ 
 +|**Mirjana Ivanović**\\ \\ //**Radi konkretnog dogovora o konsultacijama kontaktirati profesoricu unapred (zbog njene potencijalne sprečenosti i/ili službenog odsustva) na e-mail: **//       ​| ​               |                                                                                                                        | 
 +|//​**mira@dmi.uns.ac.rs**// ​                                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                        | 
 +|                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                        | 
 +|**Zoran Budimac**\\ \\ //​**Konsultacije su kontinualane i tekstualne na moodle stranici svakog predmeta.\\ Pojedinačne  i specijalizovane konultacje se mogu zakazati elektronskom postom.**//​| ​               |                                                                                                                        | 
 +|                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                        | 
 +|                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                        | 
 +|**Dragan Mašulović** ​                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                        | 
 +|Ponedeljak ​                                                                                                                                                                                   |11:​15 ​          |kab. 33/II                                                                                                              | 
 +|Petak ​                                                                                                                                                                                        ​|13:​00 ​          ​|https://​us02web.zoom.us/​j/​88606182796?​pwd=OVloUUNRSjVTcmZPanpRbjB5WElYZz09\\ Meeting ID: 886 0618 2796, Passcode: 233151| 
 +|**Miloš Stojaković** ​                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                        | 
 +|Utorak ​                                                                                                                                                                                       |16:​00 ​          ​|online ​                                                                                                                 | 
 +|Sreda ​                                                                                                                                                                                        ​|18:​00 ​          ​|https://​ppma.webex.com/​meet/​milosst ​                                                                                    | 
 +|**Maja Pech** ​                                                                                                                                                                                ​| ​               |                                                                                                                        | 
 +|Ponedeljak ​                                                                                                                                                                                   |13:​00 ​          ​|online\\ \\ https://​ppma.webex.com/​ppma/​j.php?​MTID=m119e6108fd8bd1bc912b68a9eec74df6 ​                                   | 
 +|Utorak ​                                                                                                                                                                                       |15:​00 ​          |kab. 33/II                                                                                                              | 
 +|**Vladimir Kurbalija** ​                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                        | 
 +|Ponedeljak ​                                                                                                                                                                                   |11:​00 ​          ​|online ​                                                                                                                 | 
 +|Sreda ​                                                                                                                                                                                        ​|14:​00 ​          ​|https://​ppma.webex.com/​meet/​kurba ​                                                                                      | 
 +|**Miloš Radovanović** ​                                                                                                                                                                        ​| ​               |                                                                                                                        | 
 +|Utorak ​                                                                                                                                                                                       |11:​00 ​          ​|Može lično uz prethodni dogovor mailom. Online ​                                                                         | 
 +|Sreda ​                                                                                                                                                                                        ​|10:​15 ​          ​|https://​ppma.webex.com/​meet/​radacha ​                                                                                    | 
 +|**Mirjana Mikalački** ​                                                                                                                                                                        ​| ​               |                                                                                                                        | 
 +|Ponedeljak ​                                                                                                                                                                                   |12:​00 ​          |kab. 46/II                                                                                                              | 
 +|Sreda ​                                                                                                                                                                                        ​|9:​15 ​           |https://​ppma.webex.com/​ppma/​j.php?​MTID=m3ed630908e2280a52b7c9ed4af74c726\\ šifra: konsMM ​                               | 
 +|**Miloš Savić **\\ \\ //​**Konsultacije najaviti e-mail-om barem dan ranije. Dodatni termini ​se zakazuju e-mailom.**//                                                                         ​| ​               |                                                                                                                        | 
 +|Ponedeljak\\ \\ Utorak ​                                                                                                                                                                       |11:00\\ \\ 17:​00|online\\ \\ https://​ppma.webex.com/​meet/​svc ​                                                                            | 
 +|                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                        | 
 +|**Gordana Rakić**\\ \\ //​**Prethodno kontaktirati profesoricu na e-mail:​**// ​                                                                                                                 |                |                                                                                                                        | 
 +|[[mailto:​goca@dmi.uns.ac.rs|//​**goca@dmi.uns.ac.rs**//​]] ​                                                                                                                                     |                |                                                                                                                        | 
 +|                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                        | 
 +|**Marko Savić** ​                                                                                                                                                                              ​| ​               |                                                                                                                        | 
 +|Četvrtak ​                                                                                                                                                                                     |16:​30 ​          ​|online ​                                                                                                                 | 
 +|Petak ​                                                                                                                                                                                        ​|14:​30 ​          ​|https://​discord.gg/​BUBzPSf ​                                                                                             | 
 +|**Doni Pracner** **//​http:​%%//​%%perun.dmi.rs/​pracner/​schedule.php//​ **                                                                                                                        |                |                                                                                                                        | 
 +|Četvrtak ​                                                                                                                                                                                     |18:​00 ​          ​|Online ili uživo, ​                                                                                                      | 
 +|Petak ​                                                                                                                                                                                        ​|15:​00 ​          ​|mogućdrugi termini, javite se za dogovore na mail                                                                     | 
 +|**Davorka Radaković** ​                                                                                                                                                                        ​| ​               |                                                                                                                        | 
 +|Četvrtak ​                                                                                                                                                                                     |14:​30 ​          ​|online ​                                                                                                                 | 
 +|Petak ​                                                                                                                                                                                        ​|12:​30 ​          ​|https://​ppma.webex.com/​meet/​davorkar ​                                                                                   | 
 +|**Ivan Pribela //​http:​%%//​%%perun.dmi.rs/​pribela/​konsultacije//​** ​                                                                                                                            ​| ​               |                                                                                                                        | 
 +|Utorak ​                                                                                                                                                                                       |11:​00 ​          ​|online:​ perun.pmf.uns.ac.rs/​pribela/​konsultacije ​                                                                       | 
 +|Drugi termin ​                                                                                                                                                                                 |                |za konsultacije se javiti e-mail-om ​                                                                                    | 
 +|**Brankica Bratić** ​                                                                                                                                                                          ​| ​               |                                                                                                                        | 
 +|Ponedeljak ​                                                                                                                                                                                   |12:​00 ​          ​|online ​                                                                                                                 | 
 +|Sreda ​                                                                                                                                                                                        ​|15:​30 ​          ​|https://​ppma.webex.com/​meet/​brankica.bratic ​                                                                            | 
 +|**Nikola Trkulja** ​                                                                                                                                                                           |                |                                                                                                                        | 
 +|Sreda ​                                                                                                                                                                                        ​|16:​00 ​          ​|online ​                                                                                                                 | 
 +|Četvrtak ​                                                                                                                                                                                     |16:​00 ​          ​|skype:​ <​niktrk@gmail.com> ​                                                                                              | 
 +|**Nataša Sukur **\\ \\ //​**konsultacije najaviti e-mail-om barem dan ranije**// ​                                                                                                              ​| ​               |                                                                                                                        | 
 +|Utorak ​                                                                                                                                                                                       |13:​00 ​          ​|online ​                                                                                                                 | 
 +|Petak ​                                                                                                                                                                                        ​|15:​00 ​          |Link za konsultacije će biti objavljen na https://​perun.pmf.uns.ac.rs/​wiki/​natasa-sukur ​                                | 
 +|**Saša Pešić** ​                                                                                                                                                                               |                |                                                                                                                        | 
 +|Sreda ​                                                                                                                                                                                        ​|16:​30 ​          ​|online ​                                                                                                                 | 
 +|Četvrtak ​                                                                                                                                                                                     |11:​00 ​          ​|https://​asu.zoom.us/​j/​5554894640 ​                                                                                       | 
 +|**Dušica Knežević**\\ \\ //​**konsultacije najaviti e-mail-om barem dan ranije**// ​                                                                                                            ​| ​               |                                                                                                                        | 
 +|Četvrtak ​                                                                                                                                                                                     |15:​00 ​          ​|online ​                                                                                                                 | 
 +|Petak ​                                                                                                                                                                                        ​|13:​00 ​          ​|https://​meetingsemea26.webex.com/​meet/​pr1634138179 ​                                                                     | 
 +|**Aleksandar Tomčić** ​                                                                                                                                                                        ​| ​               |                                                                                                                        | 
 +|Ponedeljak ​                                                                                                                                                                                   |14:​00 ​          ​|online ​                                                                                                                 | 
 +|Petak ​                                                                                                                                                                                        ​|16:​30 ​          ​|online ​                                                                                                                 | 
 +|**Bojana Pantić** ​                                                                                                                                                                            ​| ​               |                                                                                                                        | 
 +|Ponedeljak ​                                                                                                                                                                                   |16:​00 ​          |kab. 47/II                                                                                                              | 
 +|Četvrtak ​                                                                                                                                                                                     |15:​00 ​          |kab. 47/II                                                                                                              | 
 +|**Mihailo Ilić (**<​milic@dmi.uns.ac.rs>​ ) ​                                                                                                                                                    ​| ​               |                                                                                                                        | 
 +|Ponedeljak ​                                                                                                                                                                                   |8:30            |online ​                                                                                                                 | 
 +|Utorak ​                                                                                                                                                                                       |18:​00 ​          ​|https://​ppma.webex.com/​meet/​milic ​                                                                                      | 
 +|**Smiljana Knežev** ​                                                                                                                                                                          ​| ​               |                                                                                                                        | 
 +|Sreda ​                                                                                                                                                                                        ​|17:​00 ​          ​|online ​                                                                                                                 | 
 +|Petak ​                                                                                                                                                                                        ​|11:​00 ​          ​|https://​meet.jit.si/​Konsultacije (sifra: cokolada) ​                                                                     | 
 + 
 +Konsultacije traju sat vremena. 
 + 
konsultacije.txt · Last modified: 2020/10/28 15:08 by doni.pracner@dmi.uns.ac.rs