User Tools

Site Tools


konsultacije
Starting TLS failed

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
konsultacije [2020/10/28 15:02]
doni.pracner@dmi.uns.ac.rs
konsultacije [2021/09/14 15:20]
127.0.0.1 external edit
Line 11: Line 11:
 Molimo studente da se pridržavaju navedenih termina. Van ovih termina ne možemo garantovati da ćemo biti u stanju da vam se potpuno posvetimo. Molimo studente da se pridržavaju navedenih termina. Van ovih termina ne možemo garantovati da ćemo biti u stanju da vam se potpuno posvetimo.
  
-|**Mirjana Ivanović**\\ \\ //**Radi konkretnog dogovora o konsultacijama kontaktirati profesoricu unapred (zbog njene potencijalne sprečenosti i/ili službenog odsustva) na e-mail: **//                      |                                                                                                                        | +|**Mirjana Ivanović**\\ \\ ////                      |                                                                                                                        | 
-|//**mira@dmi.uns.ac.rs**//                                                                                                                                                                    |                |                                                                                                                        | +|                                                                                                                                                                    |                |                                                                                                                        | 
-|                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                        +|                                                                                                                                                                                              | |**Radi konkretnog dogovora o konsultacijama kontaktirati profesoricu unapred (zbog njene potencijalne sprečenosti i/ili službenog odsustva) na e-mail: **mira@dmi.uns.ac.rs****                                                                                                                                        
-|**Zoran Budimac**\\ \\ //**Konsultacije su kontinualane i tekstualne na moodle stranici svakog predmeta.\\ Pojedinačne  i specijalizovane konultacje se mogu zakazati elektronskom postom.**//|                |                                                                                                                        | +|**Zoran Budimac**\\ \\ ////|                |                                                                                                                        |
-|                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                        |+
 |                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                        | |                                                                                                                                                                                              |                |                                                                                                                        |
 +|                                                                                                                                                                                            |                | **Konsultacije su kontinualane i tekstualne na moodle stranici svakog predmeta.\\ Pojedinačne  i specijalizovane konultacje se mogu zakazati elektronskom postom.**                                                                                                                        |
 |**Dragan Mašulović**                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                        | |**Dragan Mašulović**                                                                                                                                                                          |                |                                                                                                                        |
 |Ponedeljak                                                                                                                                                                                    |11:15           |kab. 33/II                                                                                                              | |Ponedeljak                                                                                                                                                                                    |11:15           |kab. 33/II                                                                                                              |
Line 44: Line 44:
 |Četvrtak                                                                                                                                                                                      |16:30           |online                                                                                                                  | |Četvrtak                                                                                                                                                                                      |16:30           |online                                                                                                                  |
 |Petak                                                                                                                                                                                         |14:30           |https://discord.gg/BUBzPSf                                                                                              | |Petak                                                                                                                                                                                         |14:30           |https://discord.gg/BUBzPSf                                                                                              |
-|**Doni Pracner** **//http:%%//%%perun.dmi.rs/pracner/schedule.php// **                                                                                                                        |                |                                                                                                                        |+|**Doni Pracner**                                                                                                                                 |https://perun.dmi.rs/pracner/schedule.php                                                                                                                      |
 |Četvrtak                                                                                                                                                                                      |18:00           |Online ili uživo,                                                                                                       | |Četvrtak                                                                                                                                                                                      |18:00           |Online ili uživo,                                                                                                       |
 |Petak                                                                                                                                                                                         |15:00           |mogući drugi termini, javite se za dogovore na mail                                                                     | |Petak                                                                                                                                                                                         |15:00           |mogući drugi termini, javite se za dogovore na mail                                                                     |
konsultacije.txt · Last modified: 2022/11/04 13:35 by doni.pracner@dmi.uns.ac.rs