User Tools

Site Tools


konsultacije
Starting TLS failed

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
konsultacije [2020/03/03 13:12]
doni.pracner@dmi.uns.ac.rs konsultacije za letnji semestar
konsultacije [2022/11/04 13:35] (current)
doni.pracner@dmi.uns.ac.rs
Line 1: Line 1:
-04.03.2020. +Za termine konsultacija, obratite se direktno nastavnicima, bilo ivo, bilo e-mailom ili drugim vidovima komunikacija koji se nude na predmetu.
- +
-**Konsultacije za letnji semestar 2019/2020 na ** +
- +
-**Katedri za računarske nauke i** +
- +
-**Katedre za teorijske osnove informatike** +
- +
-Molimo studente da se pridržavaju navedenih termina. Van ovih termina ne možemo garantovati da ćemo biti stanju da vam se potpuno posvetimo. +
- +
-|**Mirjana Ivanović**\\ \\ //**Radi konkretnog dogovora o konsultacijama kontaktirati profesoricu unapred (zbog njene potencijalne sprečenosti i/ili službenog odsustva) na e-mail: **//|                     | +
-|//**mira@dmi.uns.ac.rs**//                                                                                                                                                                                 | +
-|                                                                                                                                                                                                           | +
-|**Zoran Budimac**                                                                                                                                                                      |                     | +
-|Utorak                                                                                                                                                                                 |11:00|RC III sprat     | +
-|Četvrtak                                                                                                                                                                               |12:00|RC III sprat     | +
-|**Dragan Mašulović**                                                                                                                                                                                       | +
-|Sreda                                                                                                                                                                                  |11:00|kab. 33/II       | +
-|Četvrtak                                                                                                                                                                               |12:00|kab. 33/II       | +
-|**Miloš Stojaković**                                                                                                                                                                                       | +
-|Utorak                                                                                                                                                                                 |17:00|kab. 46/II       | +
-|Četvrtak                                                                                                                                                                               |18:00|kab. 46/II       | +
-|**Maja Pech**                                                                                                                                                                          |                     | +
-|Utorak                                                                                                                                                                                 |11:00|kab. 33/II       | +
-|Sreda                                                                                                                                                                                  |12:00|kab. 33/II       | +
-|**Vladimir Kurbalija**                                                                                                                                                                                     | +
-|Ponedeljak                                                                                                                                                                             |10:00|7/II (Novi deo)  | +
-|Četvrtak                                                                                                                                                                               |10:00|7/II (Novi deo)  | +
-|**Miloš Radovanović**                                                                                                                                                                  |                     | +
-|Utorak                                                                                                                                                                                 |11:00|5/II (Novi deo)  | +
-|Četvrtak                                                                                                                                                                               |14:00|5/II (Novi deo)  | +
-|**Mirjana Mikalački**                                                                                                                                                                  |                     | +
-|**Miloš Savić**                                                                                                                                                                        |                     | +
-|Četvrtak (//**konsultacije najaviti e-mail-om barem dan ranije**//                                                                                                                   |17:00|8/II (Novi deo)  | +
-|//**Dodatni termini se zakazuju e-mailom**//                                                                                                                                               |8/II (Novi deo)  | +
-|**Gordana Rakić**\\ \\ //**Prethodno kontaktirati profesoricu na e-mail:**//\\ \\ [[mailto:goca@dmi.uns.ac.rs|//**goca@dmi.uns.ac.rs**//]]                                                                 | +
-|Četvrtak                                                                                                                                                                               |16:00|RC III sprat     | +
-|Petak                                                                                                                                                                                  |13:00|RC III sprat     | +
-|**Marko Savić**                                                                                                                                                                        |                     | +
-|Utorak                                                                                                                                                                                 |15:00|kab. 14/prizemlje| +
-|Četvrtak                                                                                                                                                                               |19:00|kab. 14/prizemlje| +
-|**Doni Pracner** **//http:%%//%%perun.dmi.rs/pracner/schedule.php// **                                                                                                                                     | +
-|Ponedeljak                                                                                                                                                                             |12:00|5/II (Novi deo)  | +
-|Petak                                                                                                                                                                                  |17:00|5/II (Novi deo)  | +
-|**Davorka Radaković**                                                                                                                                                                  |                     | +
-|Četvrtak                                                                                                                                                                               |17:00|RC III sprat     | +
-|Petak                                                                                                                                                                                  |15:00|RC III sprat     | +
-|**Ivan Pribela //http:%%//%%perun.dmi.rs/pribela/konsultacije//**                                                                                                                      |                     | +
-|Ponedeljak                                                                                                                                                                             |13:30|RC III sprat     | +
-|Utorak                                                                                                                                                                                 |11:00|RC III sprat     | +
-|**Brankica Bratić**                                                                                                                                                                    |                     | +
-|Utorak                                                                                                                                                                                 |15:15|RC III sprat     | +
-|Sreda                                                                                                                                                                                  |15:15|RC III sprat     | +
-|**Nikola Trkulja**                                                                                                                                                                                         | +
-|Utorak                                                                                                                                                                                 |13:00|kab. 14/prizemlje| +
-|Sreda                                                                                                                                                                                  |14:00|kab. 14/prizemlje| +
-|**Nataša Sukur** Službeno odsutna u ovom smestru                                                                                                                                                           | +
-|                                                                                                                                                                                                           | +
-|                                                                                                                                                                                                           | +
-|**Saša Pešić**                                                                                                                                                                                             | +
-|Ponedeljak                                                                                                                                                                             |13:30|RC III sprat     | +
-|Petak                                                                                                                                                                                  |9:00 |RC III sprat     | +
-|**Dušica Knežević**\\ \\ //**konsultacije najaviti e-mail-om barem dan ranije:**//                                                                                                                         | +
-|Utorak                                                                                                                                                                                 |13:30|RC III sprat     | +
-|Petak                                                                                                                                                                                  |16:00|RC III sprat     | +
-|**Aleksandar Tomčić**                                                                                                                                                                  |                     | +
-|Sreda                                                                                                                                                                                  |13:30|RC III sprat     | +
-|Petak                                                                                                                                                                                  |16:00|RC III sprat     | +
-|**Bojana Pantić**                                                                                                                                                                      |                     | +
-|Ponedeljak                                                                                                                                                                             |17:00|kab. 47/II       | +
-|Petak                                                                                                                                                                                  |13:00|kab. 47/II       | +
- +
-Konsultacije traju sat vremena. +
- +
konsultacije.1583237569.txt.gz · Last modified: 2021/09/14 15:20 (external edit)