User Tools

Site Tools


konsultacije

This is an old revision of the document!


Termini konsultacija

Konsultacije od 01.06.2018. do 15.10.2018. na Katedri za računarske nauke i Katedri za teorijske osnove informatike se zakazuju e-mailom u dogovoru sa predmetnim nastavnicima i saradnicima.

konsultacije.1528373582.txt.gz · Last modified: 2021/09/14 15:20 (external edit)