User Tools

Site Tools


konsultacije
Starting TLS failed

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
konsultacije [2018/11/30 13:21]
doni.pracner@dmi.uns.ac.rs
konsultacije [2021/09/14 15:20] (current)
Line 1: Line 1:
-====== Termini konsultacija ======+{{:documents:konsultacije_z2020-2021.pdf|PDF}}
  
-Konsultacije na +28.10.2020.
-Katedri za računarske nauke i +
-Katedri za teorijske osnove informatike {{:documents:konsultacije_z2018-2019_kolone.pdf|}}+
  
-29.11.2018. +**Konsultacije za zimski semestar 2020/2021 na **
- +
-**Konsultacije za zimski semestar 2018/2019 na **+
  
 **Katedri za računarske nauke i** **Katedri za računarske nauke i**
Line 15: Line 11:
 Molimo studente da se pridržavaju navedenih termina. Van ovih termina ne možemo garantovati da ćemo biti u stanju da vam se potpuno posvetimo. Molimo studente da se pridržavaju navedenih termina. Van ovih termina ne možemo garantovati da ćemo biti u stanju da vam se potpuno posvetimo.
  
-|**Mirjana Ivanović**\\ \\ Radi konkretnog dogovora o konsultacijama kontaktirati profesoricu unapred (zbog njene potencijalne sprecenosti i/ili sluzbenog odsustva u navedenim fiksnim terminima): //**mira@dmi.uns.ac.rs**//^ +|**Mirjana Ivanović**\\ \\ ////                      |                                                                                                                        | 
-|Ponedeljak                                                                                                                                                                                                                   |12:00          |RC III sprat   | +|                                                                                                                                                                    |                |                                                                                                                        | 
-|Petak                                                                                                                                                                                                                        |13:00          |RC III sprat   +|                                                                                                                                                                                              | |**Radi konkretnog dogovora o konsultacijama kontaktirati profesoricu unapred (zbog njene potencijalne sprečenosti i/ili službenog odsustva) na e-mail: **mira@dmi.uns.ac.rs****                                                                                                                                        
-|**Zoran Budimac**                                                                                                                                                                                                                                        +|**Zoran Budimac**\\ \\ ////                                                                                                                                      
-|Sreda                                                                                                                                                                                                                        |16:00          |RC III sprat   +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
-|Četvrtak                                                                                                                                                                                                                     |13:00          |RC III sprat   +                                                                                                                                                                                                          **Konsultacije su kontinualane i tekstualne na moodle stranici svakog predmeta.\\ Pojedinačne  i specijalizovane konultacje se mogu zakazati elektronskom postom.**                                                                                                                        
-|**Dragan Mašulović**                                                                                                                                                                                                                                     +|**Dragan Mašulović**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
-|Sreda                                                                                                                                                                                                                        |13:00          |kab. 33/II     +|Ponedeljak                                                                                                                                                                                    |11:15           |kab. 33/II                                                                                                              
-|Četvrtak                                                                                                                                                                                                                     |13:00          |kab33/II     +|Petak                                                                                                                                                                                         |13:00           |https://us02web.zoom.us/j/88606182796?pwd=OVloUUNRSjVTcmZPanpRbjB5WElYZz09\\ Meeting ID: 886 0618 2796, Passcode: 233151
-|**Miloš Stojaković**                                                                                                                                                                                                                                     +|**Miloš Stojaković**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
-|Ponedeljak                                                                                                                                                                                                                   |17:00          |kab. 46/II     +|Utorak                                                                                                                                                                                        |16:00           |online                                                                                                                  
-|Petak                                                                                                                                                                                                                        |18:00          |kab46/II     +|Sreda                                                                                                                                                                                         |18:00           |https://ppma.webex.com/meet/milosst                                                                                     
-|**Maja Pech**                                                                                                                                                                                                                                            +|**Maja Pech**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
-|Ponedeljak                                                                                                                                                                                                                   |11:00          |kab33/II     +|Ponedeljak                                                                                                                                                                                    |13:00           |online\\ \\ https://ppma.webex.com/ppma/j.php?MTID=m119e6108fd8bd1bc912b68a9eec74df6                                    
-|Petak                                                                                                                                                                                                                        |11:00          |kab. 33/II     +|Utorak                                                                                                                                                                                        |15:00           |kab. 33/II                                                                                                              
-|**Vladimir Kurbalija**                                                                                                                                                                                                                                   +|**Vladimir Kurbalija**                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
-|Sreda                                                                                                                                                                                                                        |10:00          |7/II (Novi deo)+|Ponedeljak                                                                                                                                                                                    |11:00           |online                                                                                                                  
-|Četvrtak                                                                                                                                                                                                                     |12:00          |7/II (Novi deo)+|Sreda                                                                                                                                                                                         |14:00           |https://ppma.webex.com/meet/kurba                                                                                       
-|**Miloš Radovanović**                                                                                                                                                                                                                                    +|**Miloš Radovanović**                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
-|Četvrtak                                                                                                                                                                                                                     |13:00          |5/II (Novi deo)+|Utorak                                                                                                                                                                                        |11:00           |Može lično uz prethodni dogovor mailom. Online                                                                          
-|Petak                                                                                                                                                                                                                        |12:00          |5/II (Novi deo)| +|Sreda                                                                                                                                                                                         |10:15           |https://ppma.webex.com/meet/radacha                                                                                     
-|**Aleksandra Klašnja-Milićević**                                                                                                                                                                                                                         | +|**Mirjana Mikalački**                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
-|Ponedeljak                                                                                                                                                                                                                   |13:15          |8/II (Novi deo)| +|Ponedeljak                                                                                                                                                                                    |12:00           |kab. 46/II                                                                                                              
-|Utorak                                                                                                                                                                                                                       |10:00          |8/II (Novi deo)+|Sreda                                                                                                                                                                                         |9:15            |https://ppma.webex.com/ppma/j.php?MTID=m3ed630908e2280a52b7c9ed4af74c726\\ šifra: konsMM                                
-|**Mirjana Mikalački**                                                                                                                                                                                                                                    +|**Miloš Savić **\\ \\ //**Konsultacije najaviti e-mail-om barem dan ranije. Dodatni termini se zakazuju e-mailom.**//                                                                                                                                                                                                               
-|Ponedeljak                                                                                                                                                                                                                   |11:00          |kab. 46/II     +|Ponedeljak\\ \\ Utorak                                                                                                                                                                        |11:00\\ \\ 17:00|online\\ \\ https://ppma.webex.com/meet/svc                                                                             
-|Sreda                                                                                                                                                                                                                        |10:00          |kab46/II     +                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
-|**Miloš Savić**\\ \\ Konsultacije najaviti e-mail-om barem dan ranije                                                                                                                                                                                    +|**Gordana Rakić**\\ \\ //**Prethodno kontaktirati profesoricu na e-mail:**//                                                                                                                  |                |                                                                                                                        | 
-|Ponedeljak                                                                                                                                                                                                                   |10:30 ili 12:00|8/II (Novi deo)+|[[mailto:goca@dmi.uns.ac.rs|//**goca@dmi.uns.ac.rs**//]]                                                                                                                                                                                                                                                                            
-|Četvrtak                                                                                                                                                                                                                     |17:00          |8/II (Novi deo)+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 
-|**Gordana Rakić**\\ \\ Prethodno kontaktirati profesoricu na e-mail:\\ \\ //**goca@dmi.uns.ac.rs**//                                                                                                                                                     +|**Marko Savić**                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        | 
-|Utorak                                                                                                                                                                                                                       |14:00          |7/II (Novi deo)+|Četvrtak                                                                                                                                                                                      |16:30           |online                                                                                                                  
-|Sreda                                                                                                                                                                                                                        |15:00          |7/II (Novi deo)+|Petak                                                                                                                                                                                         |14:30           |https://discord.gg/BUBzPSf                                                                                              
-|**Ivan Pribela //http:%%//%%perun.dmi.rs/pribela/konsultacije//**                                                                                                                                                            |                             +|**Doni Pracner**                                                                                                                  |                |https://perun.dmi.rs/pracner/schedule.php                                                                                                                      
-|Utorak                                                                                                                                                                                                                       |14:00          |RC III sprat   +|Četvrtak                                                                                                                                                                                      |18:00           |Online ili uživo,                                                                                                       
-|Četvrtak                                                                                                                                                                                                                     |17:00          |RC III sprat   +|Petak                                                                                                                                                                                         |15:00           |mogući drugi termini, javite se za dogovore na mail                                                                     
-|**Davorka Radaković**                                                                                                                                                                                                                                    +|**Davorka Radaković**                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
-|Utorak                                                                                                                                                                                                                       |12:00          |RC III sprat   +|Četvrtak                                                                                                                                                                                      |14:30           |online                                                                                                                  
-|Sreda                                                                                                                                                                                                                        |15:45          |RC III sprat   +|Petak                                                                                                                                                                                         |12:30           |https://ppma.webex.com/meet/davorkar                                                                                    
-|**Doni Pracner** //**http:%%//%%perun.dmi.rs/pracner/schedule.php**//                                                                                                                                                                                    +|**Ivan Pribela //http:%%//%%perun.dmi.rs/pribela/konsultacije//**                                                                                                                                                                                                                                                                   
-|Utorak                                                                                                                                                                                                                       |18:15          |RC III sprat   +|Utorak                                                                                                                                                                                        |11:00           |online: perun.pmf.uns.ac.rs/pribela/konsultacije                                                                        
-|Četvrtak                                                                                                                                                                                                                     |15:00          |RC III sprat   +|Drugi termin                                                                                                                                                                                                 |za konsultacije se javiti e-mail-om                                                                                     
-|**Marko Savić**                                                                                                                                                                                                                                          +|**Brankica Bratić**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
-|Utorak                                                                                                                                                                                                                       |17:30          |kab14        +|Ponedeljak                                                                                                                                                                                    |12:00           |online                                                                                                                  | 
-|Četvrtak                                                                                                                                                                                                                     |19:00          |kab14        +|Sreda                                                                                                                                                                                         |15:30           |https://ppma.webex.com/meet/brankica.bratic                                                                             | 
-|**Brankica Bratić**                                                                                                                                                                                                                                      +|**Nikola Trkulja**                                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                        | 
-|Četvrtak                                                                                                                                                                                                                     |15:00          |RC III sprat   +|Sreda                                                                                                                                                                                         |16:00           |online                                                                                                                  
-|Petak                                                                                                                                                                                                                        |17:00          |RC III sprat   +|Četvrtak                                                                                                                                                                                      |16:00           |skype: <niktrk@gmail.com>                                                                                               
-|**Nikola Trkulja**                                                                                                                                                                                                                                       +|**Nataša Sukur **\\ \\ //**konsultacije najaviti e-mail-om barem dan ranije**//                                                                                                                                                                                                                                                     
-|Ponedeljak                                                                                                                                                                                                                   |13:00          |kab. 14        +|Utorak                                                                                                                                                                                        |13:00           |online                                                                                                                  
-|Utorak                                                                                                                                                                                                                       |13:00          |kab14        +|Petak                                                                                                                                                                                         |15:00           |Link za konsultacije će biti objavljen na https://perun.pmf.uns.ac.rs/wiki/natasa-sukur                                 
-|**Nataša Sukur**                                                                                                                                                                                                                                         +|**Saša Pešić**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
-|Četvrtak                                                                                                                                                                                                                     |15:00          |RC III sprat   +|Sreda                                                                                                                                                                                         |16:30           |online                                                                                                                  
-|Petak                                                                                                                                                                                                                        |13:00          |RC III sprat   +|Četvrtak                                                                                                                                                                                      |11:00           |https://asu.zoom.us/j/5554894640                                                                                        
-|**Saša Pešić**                                                                                                                                                                                                                                           +|**Dušica Knežević**\\ \\ //**konsultacije najaviti e-mail-om barem dan ranije**//                                                                                                                                                                                                                                                   
-|Ponedeljak                                                                                                                                                                                                                   |11:30          |RC III sprat   +|Četvrtak                                                                                                                                                                                      |15:00           |online                                                                                                                  
-|Utorak                                                                                                                                                                                                                       |14:00          |RC III sprat   +|Petak                                                                                                                                                                                         |13:00           |https://meetingsemea26.webex.com/meet/pr1634138179                                                                      
-|**Nevena Ranković**                                                                                                                                                                                                                                      +|**Aleksandar Tomčić**                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
-|Sreda                                                                                                                                                                                                                        |11:30          |RC III sprat   +|Ponedeljak                                                                                                                                                                                    |14:00           |online                                                                                                                  
-|Petak                                                                                                                                                                                                                        |16:15          |RC III sprat   +|Petak                                                                                                                                                                                         |16:30           |online                                                                                                                  
-|**Dušica Knežević**                                                                                                                                                                                                                                      +|**Bojana Pantić**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
-|Ponedeljak                                                                                                                                                                                                                   |13:00          |RC III sprat   +|Ponedeljak                                                                                                                                                                                    |16:00           |kab. 47/II                                                                                                              
-|Petak                                                                                                                                                                                                                        |14:00          |RC III sprat   +|Četvrtak                                                                                                                                                                                      |15:00           |kab. 47/II                                                                                                              
-                                                                                                                                                                                                                                                        +|**Mihailo Ilić (**<milic@dmi.uns.ac.rs> )                                                                                                                                                                                                                                                                                           
-                                                                                                                                                                                                                                                        +|Ponedeljak                                                                                                                                                                                    |8:30            |online                                                                                                                  
-                                                                                                                                                                                                                                                        |+|Utorak                                                                                                                                                                                        |18:00           |https://ppma.webex.com/meet/milic                                                                                       
 +|**Smiljana Knežev**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 +|Sreda                                                                                                                                                                                         |17:00           |online                                                                                                                  
 +|Petak                                                                                                                                                                                         |11:00           |https://meet.jit.si/Konsultacije (sifra: cokolada)                                                                      |
  
 Konsultacije traju sat vremena. Konsultacije traju sat vremena.
  
  
konsultacije.1543580490.txt.gz · Last modified: 2021/09/14 15:20 (external edit)