User Tools

Site Tools


konsultacije

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
konsultacije [2019/01/24 11:51]
doni.pracner@dmi.uns.ac.rs
konsultacije [2019/03/05 13:13] (current)
doni.pracner@dmi.uns.ac.rs
Line 3: Line 3:
 Konsultacije na Konsultacije na
 Katedri za računarske nauke i Katedri za računarske nauke i
-Katedri za teorijske osnove informatike {{:​documents:​konsultacije_z2018-2019_kolone.pdf|}}+Katedri za teorijske osnove informatike {{:​documents:​konsultacije_l2018-2019_kolone.pdf|}}
  
 **Dati termini važe za vreme semestra. Za vreme ispitnog roka proverite sa profesorima mailom da li su isti termini dostupni.** **Dati termini važe za vreme semestra. Za vreme ispitnog roka proverite sa profesorima mailom da li su isti termini dostupni.**
  
-29.11.2018.+05.03.2019.
  
-**Konsultacije za zimski ​semestar 2018/2019 na **+**Konsultacije za letnji ​semestar 2018/2019 na **
  
 **Katedri za računarske nauke i** **Katedri za računarske nauke i**
Line 17: Line 17:
 Molimo studente da se pridržavaju navedenih termina. Van ovih termina ne možemo garantovati da ćemo biti u stanju da vam se potpuno posvetimo. Molimo studente da se pridržavaju navedenih termina. Van ovih termina ne možemo garantovati da ćemo biti u stanju da vam se potpuno posvetimo.
  
-|**Mirjana Ivanović**\\ \\ Radi konkretnog dogovora o konsultacijama kontaktirati profesoricu unapred (zbog njene potencijalne sprecenosti i/ili sluzbenog odsustva u navedenim fiksnim terminima): //​**mira@dmi.uns.ac.rs**//​^ +|**Mirjana Ivanović**\\ \\ Radi konkretnog dogovora o konsultacijama kontaktirati profesoricu unapred (zbog njene potencijalne sprecenosti i/ili sluzbenog odsustva u navedenim fiksnim terminima): //​**mira@dmi.uns.ac.rs**//​|     ​| ​              | 
-|Ponedeljak ​                                                                                                                                                                                                                  |12:00          |RC III sprat   | +|Četvrtak ​                                                                                                                                                                                                                    |13:00|RC III sprat   | 
-|Petak ​                                                                                                                                                                                                                       |13:00          |RC III sprat   | +|Petak ​                                                                                                                                                                                                                       |11:00|RC III sprat   | 
-|**Zoran Budimac** ​                                                                                                                                                                                                           |               ​|               | +|**Zoran Budimac** ​                                                                                                                                                                                                           |     ​|               | 
-|Sreda                                                                                                                                                                                                                        ​|16:00          ​|RC III sprat   | +                                                                                                                                                                                                                            ​    ​|RC III sprat   | 
-|Četvrtak ​                                                                                                                                                                                                                    |13:00          ​|RC III sprat   | +                                                                                                                                                                                                                            ​    ​|RC III sprat   | 
-|**Dragan Mašulović** ​                                                                                                                                                                                                        ​| ​              ​|               | +|**Dragan Mašulović** ​                                                                                                                                                                                                        ​| ​    ​|               | 
-|Sreda ​                                                                                                                                                                                                                       |13:00          ​|kab. 33/II     | +|Sreda ​                                                                                                                                                                                                                       |10:15|kab. 33/II     | 
-|Četvrtak ​                                                                                                                                                                                                                    |13:00          ​|kab. 33/II     | +|Četvrtak ​                                                                                                                                                                                                                    |16:15|kab. 33/II     | 
-|**Miloš Stojaković** ​                                                                                                                                                                                                        ​| ​              ​|               | +|**Miloš Stojaković** ​                                                                                                                                                                                                        ​| ​    ​|               | 
-|Ponedeljak ​                                                                                                                                                                                                                  |17:00          |kab. 46/II     | +|Utorak ​                                                                                                                                                                                                                      |16:00|kab. 46/II     | 
-|Petak ​                                                                                                                                                                                                                       |18:00          |kab. 46/II     | +|Petak ​                                                                                                                                                                                                                       |16:00|kab. 46/II     | 
-|**Maja Pech** ​                                                                                                                                                                                                               |               ​|               | +|**Maja Pech** ​                                                                                                                                                                                                               |     ​|               | 
-|Ponedeljak ​                                                                                                                                                                                                                  |11:​00 ​         |kab. 33/II     | +|Utorak ​                                                                                                                                                                                                                      |11:00|kab. 33/II     | 
-|Petak                                                                                                                                                                                                                        |11:00          |kab. 33/II     | +|Sreda                                                                                                                                                                                                                        |12:00|kab. 33/II     | 
-|**Vladimir Kurbalija** ​                                                                                                                                                                                                      ​| ​              ​|               | +|**Vladimir Kurbalija** ​                                                                                                                                                                                                      ​| ​    ​|               | 
-|Sreda                                                                                                                                                                                                                        ​|10:​00 ​         |7/II (Novi deo)| +|Ponedeljak ​                                                                                                                                                                                                                  |10:00|7/II (Novi deo)| 
-|Četvrtak ​                                                                                                                                                                                                                    |12:00          |7/II (Novi deo)| +|Sreda                                                                                                                                                                                                                        ​|10:00|7/II (Novi deo)| 
-|**Miloš Radovanović** ​                                                                                                                                                                                                       |               ​|               | +|**Miloš Radovanović** ​                                                                                                                                                                                                       |     ​|               | 
-|Četvrtak ​                                                                                                                                                                                                                    |13:​00 ​         |5/II (Novi deo)| +|Utorak ​                                                                                                                                                                                                                      |13:00|5/II (Novi deo)| 
-|Petak                                                                                                                                                                                                                        ​|12:​00 ​         |5/II (Novi deo)| +|Četvrtak ​                                                                                                                                                                                                                    |12:00|5/II (Novi deo)| 
-|**Aleksandra Klašnja-Milićević** ​                                                                                                                                                                                            ​| ​              ​|               | +|**Aleksandra Klašnja-Milićević** ​                                                                                                                                                                                            ​| ​    ​|               | 
-|Ponedeljak ​                                                                                                                                                                                                                  |13:15          ​|8/II (Novi deo)| +|Ponedeljak ​                                                                                                                                                                                                                  |14:00|8/II (Novi deo)| 
-|Utorak ​                                                                                                                                                                                                                      |10:​00 ​         |8/II (Novi deo)| +|Petak                                                                                                                                                                                                                        ​|10:00|8/II (Novi deo)| 
-|**Mirjana Mikalački** ​                                                                                                                                                                                                       |               ​|               +|**Mirjana Mikalački** ​                                                                                                                                                                                                       |     ​|               | 
-|Ponedeljak ​                                                                                                                                                                                                                  ​|11:​00 ​         |kab. 46/II     | +|**Miloš Savić**\\ \\ Konsultacije najaviti e-mail-om barem dan ranije ​                                                                                                                                                       |     ​|               | 
-|Sreda ​                                                                                                                                                                                                                       |10:​00 ​         |kab. 46/II     +|Utorak ​                                                                                                                                                                                                                      |12:00|8/II (Novi deo)| 
-|**Miloš Savić**\\ \\ Konsultacije najaviti e-mail-om barem dan ranije ​                                                                                                                                                       |               ​|               | +|Sreda                                                                                                                                                                                                                        ​|20:00|8/II (Novi deo)| 
-|Ponedeljak ​                                                                                                                                                                                                                  |10:30 ili 12:00|8/II (Novi deo)| +|**Gordana Rakić**\\ \\ Prethodno kontaktirati profesoricu na e-mail:\\ \\ //​**goca@dmi.uns.ac.rs**// ​                                                                                                                        ​| ​    ​|               | 
-|Četvrtak ​                                                                                                                                                                                                                    |17:00          |8/II (Novi deo)| +|Ponedeljak ​                                                                                                                                                                                                                  |15:00|RC III sprat   
-|**Gordana Rakić**\\ \\ Prethodno kontaktirati profesoricu na e-mail:\\ \\ //​**goca@dmi.uns.ac.rs**// ​                                                                                                                        ​| ​              ​|               | +|Utorak ​                                                                                                                                                                                                                      |16:00|RC III sprat   
-|Utorak ​                                                                                                                                                                                                                      |14:00          |7/II (Novi deo)+|**Ivan Pribela //​http:​%%//​%%perun.dmi.rs/​pribela/​konsultacije//​** ​                                                                                                                                                           |     ​|               | 
-|Sreda                                                                                                                                                                                                                        ​|15:00          |7/II (Novi deo)+|Sreda                                                                                                                                                                                                                        ​|12:00|RC III sprat   | 
-|**Ivan Pribela //​http:​%%//​%%perun.dmi.rs/​pribela/​konsultacije//​** ​                                                                                                                                                           |               ​|               | +|Petak                                                                                                                                                                                                                        ​|14:30|RC III sprat   | 
-|Utorak ​                                                                                                                                                                                                                      |14:00          |RC III sprat   | +|**Davorka Radaković** ​                                                                                                                                                                                                       |     ​|               | 
-|Četvrtak ​                                                                                                                                                                                                                    |17:00          ​|RC III sprat   | +|Utorak ​                                                                                                                                                                                                                      |11:15|RC III sprat   | 
-|**Davorka Radaković** ​                                                                                                                                                                                                       |               ​|               | +|Petak                                                                                                                                                                                                                        |15:00|RC III sprat   | 
-|Utorak ​                                                                                                                                                                                                                      |12:00          ​|RC III sprat   | +|**Doni Pracner** //​**http:​%%//​%%perun.dmi.rs/​pracner/​schedule.php**// ​                                                                                                                                                       |     ​|               | 
-|Sreda                                                                                                                                                                                                                        |15:45          ​|RC III sprat   | +|Sreda                                                                                                                                                                                                                        ​|12:00|RC III sprat   | 
-|**Doni Pracner** //​**http:​%%//​%%perun.dmi.rs/​pracner/​schedule.php**// ​                                                                                                                                                       |               ​|               | +|Petak                                                                                                                                                                                                                        ​|15:00|RC III sprat   | 
-|Utorak ​                                                                                                                                                                                                                      |18:15          ​|RC III sprat   | +|**Marko Savić** ​                                                                                                                                                                                                             |     ​|               | 
-|Četvrtak ​                                                                                                                                                                                                                    |15:​00 ​         |RC III sprat   | +|Ponedeljak ​                                                                                                                                                                                                                  |17:30|kab. 14        | 
-|**Marko Savić** ​                                                                                                                                                                                                             |               ​|               | +|Četvrtak ​                                                                                                                                                                                                                    |17:00|kab. 14        | 
-|Utorak ​                                                                                                                                                                                                                      |17:​30 ​         |kab. 14        | +|**Brankica Bratić** ​                                                                                                                                                                                                         |     ​|               | 
-|Četvrtak ​                                                                                                                                                                                                                    |19:00          |kab. 14        | +|Ponedeljak ​                                                                                                                                                                                                                  |11:00|RC III sprat   | 
-|**Brankica Bratić** ​                                                                                                                                                                                                         |               ​|               | +|Četvrtak ​                                                                                                                                                                                                                    |15:00|RC III sprat   | 
-|Četvrtak ​                                                                                                                                                                                                                    |15:00          |RC III sprat   | +|**Nikola Trkulja** ​                                                                                                                                                                                                          ​| ​    ​|               | 
-|Petak                                                                                                                                                                                                                        ​|17:00          |RC III sprat   | +|Sreda                                                                                                                                                                                                                        ​|13:00|kab. 14        | 
-|**Nikola Trkulja** ​                                                                                                                                                                                                          ​| ​              ​|               | +|Četvrtak ​                                                                                                                                                                                                                    |13:00|kab. 14        | 
-|Ponedeljak ​                                                                                                                                                                                                                  |13:​00 ​         |kab. 14        | +|**Nataša Sukur** ​                                                                                                                                                                                                            ​| ​    ​|               | 
-|Utorak ​                                                                                                                                                                                                                      |13:​00 ​         |kab. 14        | +|Sreda                                                                                                                                                                                                                        ​|12:00|RC III sprat   | 
-|**Nataša Sukur** ​                                                                                                                                                                                                            ​| ​              ​|               | +|Petak ​                                                                                                                                                                                                                       |13:00|RC III sprat   | 
-|Četvrtak ​                                                                                                                                                                                                                    |15:00          |RC III sprat   | +|**Saša Pešić** ​                                                                                                                                                                                                              ​| ​    ​|               | 
-|Petak ​                                                                                                                                                                                                                       |13:​00 ​         |RC III sprat   | +|Ponedeljak ​                                                                                                                                                                                                                  |12:15|RC III sprat   | 
-|**Saša Pešić** ​                                                                                                                                                                                                              ​| ​              ​|               | +|Utorak ​                                                                                                                                                                                                                      |13:30|RC III sprat   | 
-|Ponedeljak ​                                                                                                                                                                                                                  |11:30          ​|RC III sprat   | +|**Nevena Ranković** ​                                                                                                                                                                                                         |     ​|               | 
-|Utorak ​                                                                                                                                                                                                                      |14:00          ​|RC III sprat   | +|Utorak ​                                                                                                                                                                                                                      |14:45|RC III sprat   | 
-|**Nevena Ranković** ​                                                                                                                                                                                                         |               ​|               | +|Četvrtak ​                                                                                                                                                                                                                    |8:00 |RC III sprat   | 
-|Sreda                                                                                                                                                                                                                        ​|11:30          ​|RC III sprat   | +|**Dušica Knežević** ​                                                                                                                                                                                                         |     ​|               | 
-|Petak                                                                                                                                                                                                                        ​|16:15          ​|RC III sprat   | +|Utorak ​                                                                                                                                                                                                                      |14:00|RC III sprat   | 
-|**Dušica Knežević** ​                                                                                                                                                                                                         |               ​|               | +|Petak ​                                                                                                                                                                                                                       |14:00|RC III sprat   | 
-|Ponedeljak ​                                                                                                                                                                                                                  |13:00          |RC III sprat   | +|                                                                                                                                                                                                                             ​| ​    ​|               | 
-|Petak ​                                                                                                                                                                                                                       |14:​00 ​         |RC III sprat   | +|                                                                                                                                                                                                                             ​| ​    ​|               | 
-|                                                                                                                                                                                                                             ​| ​              ​|               | +|                                                                                                                                                                                                                             ​| ​    ​|               |
-|                                                                                                                                                                                                                             ​| ​              ​|               | +
-|                                                                                                                                                                                                                             ​| ​              ​|               |+
  
 Konsultacije traju sat vremena. Konsultacije traju sat vremena.
  
  
konsultacije.1548327084.txt.gz · Last modified: 2019/01/24 11:51 by doni.pracner@dmi.uns.ac.rs