User Tools

Site Tools


konsultacije

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
konsultacije [2019/03/05 13:13]
doni.pracner@dmi.uns.ac.rs
konsultacije [2019/05/09 22:44] (current)
doni.pracner@dmi.uns.ac.rs
Line 1: Line 1:
 ====== Termini konsultacija ====== ====== Termini konsultacija ======
- +09.05.2019.
-Konsultacije na +
-Katedri za računarske nauke i +
-Katedri za teorijske osnove informatike {{:​documents:​konsultacije_l2018-2019_kolone.pdf|}} +
- +
-**Dati termini važe za vreme semestra. Za vreme ispitnog roka proverite sa profesorima mailom da li su isti termini dostupni.** +
- +
-05.03.2019.+
  
 **Konsultacije za letnji semestar 2018/2019 na ** **Konsultacije za letnji semestar 2018/2019 na **
Line 17: Line 10:
 Molimo studente da se pridržavaju navedenih termina. Van ovih termina ne možemo garantovati da ćemo biti u stanju da vam se potpuno posvetimo. Molimo studente da se pridržavaju navedenih termina. Van ovih termina ne možemo garantovati da ćemo biti u stanju da vam se potpuno posvetimo.
  
-|**Mirjana Ivanović**\\ \\ Radi konkretnog dogovora o konsultacijama kontaktirati profesoricu unapred (zbog njene potencijalne sprecenosti i/ili sluzbenog odsustva u navedenim fiksnim terminima): //​**mira@dmi.uns.ac.rs**//​| ​    ​              ​|+|**Mirjana Ivanović**\\ \\ Radi konkretnog dogovora o konsultacijama kontaktirati profesoricu unapred (zbog njene potencijalne sprecenosti i/ili sluzbenog odsustva u navedenim fiksnim terminima): //​**mira@dmi.uns.ac.rs**//​|||
 |Četvrtak ​                                                                                                                                                                                                                    ​|13:​00|RC III sprat   | |Četvrtak ​                                                                                                                                                                                                                    ​|13:​00|RC III sprat   |
 |Petak ​                                                                                                                                                                                                                       |11:00|RC III sprat   | |Petak ​                                                                                                                                                                                                                       |11:00|RC III sprat   |
Line 76: Line 69:
 |Četvrtak ​                                                                                                                                                                                                                    |8:00 |RC III sprat   | |Četvrtak ​                                                                                                                                                                                                                    |8:00 |RC III sprat   |
 |**Dušica Knežević** ​                                                                                                                                                                                                         |     ​| ​              | |**Dušica Knežević** ​                                                                                                                                                                                                         |     ​| ​              |
-|Utorak ​                                                                                                                                                                                                                      |14:00|RC III sprat   |+|Sreda                                                                                                                                                                                                                        ​|14:00|RC III sprat   |
 |Petak ​                                                                                                                                                                                                                       |14:00|RC III sprat   | |Petak ​                                                                                                                                                                                                                       |14:00|RC III sprat   |
-                                                                                                                                                                                                                            ​|     ​| ​              | +                                                                                                                                                                                                                            ​
-|                                                                                                                                                                                                                             ​| ​    ​| ​              | +
-|                                                                                                                                                                                                                             ​| ​    ​| ​              |+
  
 Konsultacije traju sat vremena. Konsultacije traju sat vremena.
  
  
konsultacije.txt · Last modified: 2019/05/09 22:44 by doni.pracner@dmi.uns.ac.rs