User Tools

Site Tools


konsultacije

This is an old revision of the document!


Termini konsultacija

06.05.2019.

Konsultacije 1.6. - 15. 10. 2019

Katedri za računarske nauke i

Katedre za teorijske osnove informatike

Termini konsultacija se zakazuju e-mailom u dogovoru sa predmetnim nastavnicima i saradnicima.

konsultacije.1559737820.txt.gz · Last modified: 2021/09/14 15:20 (external edit)