User Tools

Site Tools


konsultacije

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
konsultacije [2019/05/09 22:44]
doni.pracner@dmi.uns.ac.rs
konsultacije [2019/06/05 14:30] (current)
doni.pracner@dmi.uns.ac.rs
Line 1: Line 1:
 ====== Termini konsultacija ====== ====== Termini konsultacija ======
-09.05.2019.+06.05.2019.
  
-**Konsultacije ​za letnji semestar 2018/2019 na **+**Konsultacije ​1.6. - 15. 10. 2019 **
  
 **Katedri za računarske nauke i** **Katedri za računarske nauke i**
Line 8: Line 8:
 **Katedre za teorijske osnove informatike** **Katedre za teorijske osnove informatike**
  
-Molimo studente da se pridržavaju navedenih termina. Van ovih termina ne možemo garantovati da ćemo biti u stanju da vam se potpuno posvetimo. +Termini konsultacija ​se zakazuju ​e-mailom u dogovoru sa predmetnim ​ 
- +nastavnicima ​saradnicima.
-|**Mirjana Ivanović**\\ \\ Radi konkretnog dogovora o konsultacijama kontaktirati profesoricu unapred (zbog njene potencijalne sprecenosti i/ili sluzbenog odsustva u navedenim fiksnim terminima): //​**mira@dmi.uns.ac.rs**//​||| +
-|Četvrtak ​                                                                                                                                                                                                                    ​|13:​00|RC III sprat   | +
-|Petak ​                                                                                                                                                                                                                       |11:00|RC III sprat   | +
-|**Zoran Budimac** ​                                                                                                                                                                                                           |     ​| ​              | +
-|                                                                                                                                                                                                                             ​| ​    |RC III sprat   | +
-|                                                                                                                                                                                                                             ​| ​    |RC III sprat   | +
-|**Dragan Mašulović** ​                                                                                                                                                                                                        ​| ​    ​| ​              | +
-|Sreda ​                                                                                                                                                                                                                       |10:15|kab. 33/II     | +
-|Četvrtak ​                                                                                                                                                                                                                    ​|16:​15|kab. 33/II     | +
-|**Miloš Stojaković** ​                                                                                                                                                                                                        ​| ​    ​| ​              | +
-|Utorak ​                                                                                                                                                                                                                      ​|16:​00|kab. 46/II     | +
-|Petak ​                                                                                                                                                                                                                       |16:00|kab. 46/II     | +
-|**Maja Pech** ​                                                                                                                                                                                                               |     ​| ​              | +
-|Utorak ​                                                                                                                                                                                                                      ​|11:​00|kab. 33/II     | +
-|Sreda ​                                                                                                                                                                                                                       |12:00|kab. 33/II     | +
-|**Vladimir Kurbalija** ​                                                                                                                                                                                                      ​| ​    ​| ​              | +
-|Ponedeljak ​                                                                                                                                                                                                                  ​|10:​00|7/​II (Novi deo)| +
-|Sreda ​                                                                                                                                                                                                                       |10:00|7/II (Novi deo)| +
-|**Miloš Radovanović** ​                                                                                                                                                                                                       |     ​| ​              | +
-|Utorak ​                                                                                                                                                                                                                      ​|13:​00|5/​II (Novi deo)| +
-|Četvrtak ​                                                                                                                                                                                                                    ​|12:​00|5/​II (Novi deo)| +
-|**Aleksandra Klašnja-Milićević** ​                                                                                                                                                                                            ​| ​    ​| ​              | +
-|Ponedeljak ​                                                                                                                                                                                                                  ​|14:​00|8/​II (Novi deo)| +
-|Petak ​                                                                                                                                                                                                                       |10:00|8/II (Novi deo)| +
-|**Mirjana Mikalački** ​                                                                                                                                                                                                       |     ​| ​              | +
-|**Miloš Savić**\\ \\ Konsultacije najaviti ​e-mail-om barem dan ranije ​                                                                                                                                                       |     ​| ​              | +
-|Utorak ​                                                                                                                                                                                                                      ​|12:​00|8/​II (Novi deo)| +
-|Sreda ​                                                                                                                                                                                                                       |20:00|8/II (Novi deo)| +
-|**Gordana Rakić**\\ \\ Prethodno kontaktirati profesoricu na e-mail:\\ \\ //​**goca@dmi.uns.ac.rs**// ​                                                                                                                        ​| ​    ​| ​              | +
-|Ponedeljak ​                                                                                                                                                                                                                  ​|15:​00|RC III sprat   | +
-|Utorak ​                                                                                                                                                                                                                      ​|16:​00|RC III sprat   | +
-|**Ivan Pribela //​http:​%%//​%%perun.dmi.rs/​pribela/​konsultacije//​** ​                                                                                                                                                           |     ​| ​              | +
-|Sreda ​                                                                                                                                                                                                                       |12:00|RC III sprat   | +
-|Petak ​                                                                                                                                                                                                                       |14:30|RC III sprat   | +
-|**Davorka Radaković** ​                                                                                                                                                                                                       |     ​| ​              | +
-|Utorak ​                                                                                                                                                                                                                      ​|11:​15|RC III sprat   | +
-|Petak ​                                                                                                                                                                                                                       |15:00|RC III sprat   | +
-|**Doni Pracner** //​**http:​%%//​%%perun.dmi.rs/​pracner/​schedule.php**// ​                                                                                                                                                       |     ​| ​              | +
-|Sreda ​                                                                                                                                                                                                                       |12:00|RC III sprat   | +
-|Petak ​                                                                                                                                                                                                                       |15:00|RC III sprat   | +
-|**Marko Savić** ​                                                                                                                                                                                                             |     ​| ​              | +
-|Ponedeljak ​                                                                                                                                                                                                                  ​|17:​30|kab. 14        | +
-|Četvrtak ​                                                                                                                                                                                                                    ​|17:​00|kab. 14        | +
-|**Brankica Bratić** ​                                                                                                                                                                                                         |     ​| ​              | +
-|Ponedeljak ​                                                                                                                                                                                                                  ​|11:​00|RC III sprat   | +
-|Četvrtak ​                                                                                                                                                                                                                    ​|15:​00|RC III sprat   | +
-|**Nikola Trkulja** ​                                                                                                                                                                                                          ​| ​    ​| ​              | +
-|Sreda ​                                                                                                                                                                                                                       |13:00|kab. 14        | +
-|Četvrtak ​                                                                                                                                                                                                                    ​|13:​00|kab. 14        | +
-|**Nataša Sukur** ​                                                                                                                                                                                                            ​| ​    ​| ​              | +
-|Sreda ​                                                                                                                                                                                                                       |12:00|RC III sprat   | +
-|Petak ​                                                                                                                                                                                                                       |13:00|RC III sprat   | +
-|**Saša Pešić**                                                                                                                                                                                                               ​| ​    ​| ​              | +
-|Ponedeljak ​                                                                                                                                                                                                                  ​|12:​15|RC III sprat   | +
-|Utorak ​                                                                                                                                                                                                                      ​|13:​30|RC III sprat   | +
-|**Nevena Ranković** ​                                                                                                                                                                                                         |     ​| ​              | +
-|Utorak ​                                                                                                                                                                                                                      ​|14:​45|RC III sprat   | +
-|Četvrtak ​                                                                                                                                                                                                                    |8:00 |RC III sprat   | +
-|**Dušica Knežević** ​                                                                                                                                                                                                         |     ​| ​              | +
-|Sreda ​                                                                                                                                                                                                                       |14:00|RC III sprat   | +
-|Petak ​                                                                                                                                                                                                                       |14:00|RC III sprat   | +
-                                                                                                                                                                                                                             +
- +
-Konsultacije traju sat vremena. +
- +
konsultacije.txt · Last modified: 2019/06/05 14:30 by doni.pracner@dmi.uns.ac.rs