User Tools

Site Tools


konsultacije

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
konsultacije [2019/06/05 14:30]
doni.pracner@dmi.uns.ac.rs
konsultacije [2019/10/28 12:23] (current)
doni.pracner@dmi.uns.ac.rs
Line 1: Line 1:
 ====== Termini konsultacija ====== ====== Termini konsultacija ======
-06.05.2019. 
  
-**Konsultacije 1.6. - 15. 10. 2019 **+28.10.2019
 + 
 +**Konsultacije za zimski semestar 2019/2020 na **
  
 **Katedri za računarske nauke i** **Katedri za računarske nauke i**
Line 8: Line 9:
 **Katedre za teorijske osnove informatike** **Katedre za teorijske osnove informatike**
  
-Termini konsultacija ​se zakazuju ​e-mailom u dogovoru sa predmetnim ​ +Molimo studente da se pridržavaju navedenih termina. Van ovih termina ne možemo garantovati da ćemo biti u stanju da vam se potpuno posvetimo. 
-nastavnicima ​saradnicima.+ 
 +|**Mirjana Ivanović**\\ \\ Radi konkretnog dogovora o konsultacijama kontaktirati profesoricu unapred (zbog njene potencijalne sprecenosti i/ili sluzbenog odsustva u navedenim fiksnim terminima): //​**mira@dmi.uns.ac.rs**//​| ​    ​| ​              | 
 +|**Zoran Budimac** ​                                                                                                                                                                                                           |     ​| ​              | 
 +|Ponedeljak ​                                                                                                                                                                                                                  ​|11:​00|RC III sprat   | 
 +|Četvrtak ​                                                                                                                                                                                                                    ​|10:​00|RC III sprat   | 
 +|**Dragan Mašulović** ​                                                                                                                                                                                                        ​| ​    ​| ​              | 
 +|Ponedeljak ​                                                                                                                                                                                                                  ​|16:​00|kab. 33/II     | 
 +|Četvrtak ​                                                                                                                                                                                                                    ​|15:​00|kab. 33/II     | 
 +|**Miloš Stojaković** ​                                                                                                                                                                                                        ​| ​    ​| ​              | 
 +|Ponedeljak ​                                                                                                                                                                                                                  ​|17:​00|kab. 46/II     | 
 +|Petak ​                                                                                                                                                                                                                       |17:00|kab. 46/II     | 
 +|**Maja Pech** ​                                                                                                                                                                                                               |     ​| ​              | 
 +|Ponedeljak ​                                                                                                                                                                                                                  ​|13:​00|kab. 33/II     | 
 +|Petak ​                                                                                                                                                                                                                       |10:00|kab. 33/II     | 
 +|**Vladimir Kurbalija** ​                                                                                                                                                                                                      ​| ​    ​| ​              | 
 +|Ponedeljak ​                                                                                                                                                                                                                  ​|10:​00|7/​II (Novi deo)| 
 +|Sreda ​                                                                                                                                                                                                                       |11:00|7/II (Novi deo)| 
 +|**Miloš Radovanović** ​                                                                                                                                                                                                       |     ​| ​              | 
 +|Ponedeljak ​                                                                                                                                                                                                                  ​|10:​00|5/​II (Novi deo)| 
 +|Petak ​                                                                                                                                                                                                                       |12:00|5/II (Novi deo)| 
 +|**Aleksandra Klašnja-Milićević** ​                                                                                                                                                                                            ​| ​    ​| ​              ​| ​                                                                                                                                                                                                                             
 +|**Mirjana Mikalački** ​                                                                                                                                                                                                       |     ​| ​              | 
 +|**Miloš Savić**\\ \\ Konsultacije najaviti ​e-mail-om barem dan ranije ​                                                                                                                                                       |     ​| ​              | 
 +|Utorak ​                                                                                                                                                                                                                      ​|10:​00|8/​II (Novi deo)| 
 +|Četvrtak ​                                                                                                                                                                                                                    ​|15:​00|8/​II (Novi deo)| 
 +|**Gordana Rakić**\\ \\ Prethodno kontaktirati profesoricu na e-mail:\\ \\ //​**goca@dmi.uns.ac.rs**// ​ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 +|**Marko Savić** ​                                                                                                                                                                                                             |     ​| ​              | 
 +|Utorak ​                                                                                                                                                                                                                      ​|15:​00|kab. 14        | 
 +|Četvrtak ​                                                                                                                                                                                                                    ​|16:​00|kab. 14        | 
 +|**Doni Pracner** \\ //​http:​%%//​%%perun.dmi.rs/​pracner/​schedule.php// ​                                                                                                                                                       |     ​| ​              | 
 +|Ponedeljak ​                                                                                                                                                                                                                  ​|16:​45|5/​II (Novi deo)| 
 +|Petak ​                                                                                                                                                                                                                       |15:15|5/II (Novi deo)| 
 +|**Davorka Radaković** ​                                                                                                                                                                                                       |     ​| ​              | 
 +|Utorak ​                                                                                                                                                                                                                      ​|15:​00|RC III sprat   | 
 +|Četvrtak ​                                                                                                                                                                                                                    ​|15:​40|RC III sprat   | 
 +|**Ivan Pribela** \\ //​http:​%%//​%%perun.dmi.rs/​pribela/​konsultacije// ​                                                                                                                                                           |     ​| ​              | 
 +|Utorak ​                                                                                                                                                                                                                      ​|18:​30|RC III sprat   | 
 +|Sreda ​                                                                                                                                                                                                                       |16:00|RC III sprat   | 
 +|**Brankica Bratić** ​                                                                                                                                                                                                         |     ​| ​              | 
 +|Ponedeljak ​                                                                                                                                                                                                                  ​|11:​00|RC III sprat   | 
 +|Petak ​                                                                                                                                                                                                                       |14:00|RC III sprat   | 
 +|**Nikola Trkulja** ​                                                                                                                                                                                                          ​| ​    ​| ​              | 
 +|Sreda ​                                                                                                                                                                                                                       |16:00|kab. 14        | 
 +|Petak ​                                                                                                                                                                                                                       |12:00|kab. 14        | 
 +|**Nataša Sukur** ​                                                                                                                                                                                                            ​| ​    ​| ​              | 
 +|Utorak ​                                                                                                                                                                                                                      ​|13:​00|RC III sprat   | 
 +|Sreda ​                                                                                                                                                                                                                       |15:00|RC III sprat   | 
 +|**Saša Pešić**                                                                                                                                                                                                               ​| ​    ​| ​              | 
 +|Ponedeljak ​                                                                                                                                                                                                                  ​|14:​45|RC III sprat   | 
 +|Sreda ​                                                                                                                                                                                                                       |10:15|RC III sprat   | 
 +|**Dušica Knežević** ​                                                                                                                                                                                                         |     ​| ​              | 
 +|Četvrtak ​                                                                                                                                                                                                                    ​|14:​00|RC III sprat   | 
 +|Petak ​                                                                                                                                                                                                                       |14:00|RC III sprat   | 
 +|**Aleksandar Tomčić** ​                                                                                                                                                                                                       |     ​| ​              | 
 +|Ponedeljak ​                                                                                                                                                                                                                  ​|15:​00|RC III sprat   | 
 +|                                                                                                                                                                                                                             ​| ​    |RC III sprat   | 
 +|                       
 + 
 +Konsultacije traju sat vremena. 
 + 
konsultacije.txt · Last modified: 2019/10/28 12:23 by doni.pracner@dmi.uns.ac.rs