User Tools

Site Tools


pripremna_nastava
Starting TLS failed

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
pripremna_nastava [2021/09/22 19:23]
doni.pracner@dmi.uns.ac.rs
pripremna_nastava [2022/09/06 16:32] (current)
doni.pracner@dmi.uns.ac.rs
Line 1: Line 1:
 ====== Priprema za visokoškolsku nastavu informatike (CS0) ====== ====== Priprema za visokoškolsku nastavu informatike (CS0) ======
  
-//Pripremna nastava se **neće** držati 2021. godine zbog problema sa epidemiološkom situacijom.//+//Pripremna nastava se **neće** držati 2022. godine. Primarni razlog su problemi sa epidemiološkom situacijom koji su onemugućili jasno planiranje ovih aktivnosti.//
  
 Departman za matematiku i informatiku organizuje nastavu predviđenu za studente I godine matematike i informatike Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, a cilj je lakše praćenje nastave računarstva na ovom Departmanu. Ovaj vid nastave je poznat i po alternativnom nazivu //Computer Science 0 (CS0)//. Departman za matematiku i informatiku organizuje nastavu predviđenu za studente I godine matematike i informatike Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, a cilj je lakše praćenje nastave računarstva na ovom Departmanu. Ovaj vid nastave je poznat i po alternativnom nazivu //Computer Science 0 (CS0)//.
pripremna_nastava.txt · Last modified: 2022/09/06 16:32 by doni.pracner@dmi.uns.ac.rs