User Tools

Site Tools


pripremna_nastava
Starting TLS failed

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision Both sides next revision
pripremna_nastava [2019/08/10 18:02]
doni.pracner@dmi.uns.ac.rs
pripremna_nastava [2020/09/17 13:40]
doni.pracner@dmi.uns.ac.rs
Line 1: Line 1:
 ====== Priprema za visokoškolsku nastavu informatike (CS0) ====== ====== Priprema za visokoškolsku nastavu informatike (CS0) ======
 +
 +//Pripremna nastava se **neće** držati 2020. godine zbog problema sa epidemiološkom situacijom.//
  
 Departman za matematiku i informatiku organizuje nastavu predviđenu za studente I godine matematike i informatike Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, a cilj je lakše praćenje nastave računarstva na ovom Departmanu. Ovaj vid nastave je poznat i po alternativnom nazivu //Computer Science 0 (CS0)//. Departman za matematiku i informatiku organizuje nastavu predviđenu za studente I godine matematike i informatike Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, a cilj je lakše praćenje nastave računarstva na ovom Departmanu. Ovaj vid nastave je poznat i po alternativnom nazivu //Computer Science 0 (CS0)//.
Line 7: Line 9:
 Časovi su besplatni za studente Prirodno-matematičkog fakulteta i održavaju se u zgradi Departmana za matematiku i informatiku (Trg Dositeja Obradovića 4). Časovi su besplatni za studente Prirodno-matematičkog fakulteta i održavaju se u zgradi Departmana za matematiku i informatiku (Trg Dositeja Obradovića 4).
  
-Nastava će se održavati u sledećim terminima: 
- 
-| Utorak| 17. septembar 2019| Sala 64, treći sprat| 10-14h| 
-| Sreda| 18. septembar 2019| Sala 64, treći sprat| 10-14h| 
-| Četvrtak| 19. septembar 2019| Sala 64, treći sprat| 10-14h| 
-| Petak| 20. septembar 2019| Sala 64, treći sprat| 10-14h| 
- 
-Da bi se stiglo do sale 64, potrebno je sa nakon ulaska u hol Departmana poći gore stepenicama koje su odmah tu desno, popeti se na treći sprat i otići levo skoro skroz do kraja hodnika. Sale su označene brojevima iznad vrata. 
  
 Predviđene teme: Predviđene teme:
pripremna_nastava.txt · Last modified: 2023/07/02 11:51 by doni.pracner@dmi.uns.ac.rs