User Tools

Site Tools


pripremna_nastava

This is an old revision of the document!


Priprema za visokoškolsku nastavu informatike (CS0)

Departman za matematiku i informatiku organizuje nastavu predviđenu za studente I godine matematike i informatike Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, a cilj je lakše praćenje nastave računarstva na ovom Departmanu. Ovaj vid nastave je poznat i po alternativnom nazivu Computer Science 0 (CS0).

Nastava traje 16 školskih časova, raspoređenih u 4 dana, i izvode je predavači sa višegodišnjim iskustvom predavanja na fakultetu.

Časovi su besplatni za studente Prirodno-matematičkog fakulteta i održavaju se u zgradi Departmana za matematiku i informatiku (Trg Dositeja Obradovića 4).

Nastava će se održavati u sledećim terminima:

Ponedeljak 18. septembar 2017 Amfiteatar VII 12-16h
Utorak 19. septembar 2017 Amfiteatar VII 12-16h
Sreda 20. septembar 2017 Amfiteatar V 12-16h
Četvrtak 21. septembar 2017 Amfiteatar V 12-16h

Amfiteatri se nalaze u prizemlju zgrade Departmana za matematiku i informatiku (i fiziku) u južnom delu zgrade.

Predviđene teme:

  • Osnovni pojmovi u programiranju
  • Jednostruka i višestruka grananja
  • Određena iteracija
  • Neodređena iteracija sa uslovom na početku
  • Neodređena iteracija sa uslovom na kraju
  • Poređenje iteracija
  • Naprednije kombinovanje naredbi
pripremna_nastava.1500648110.txt.gz · Last modified: 2021/09/14 15:20 (external edit)