User Tools

Site Tools


pripremna_nastava
Starting TLS failed

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
pripremna_nastava [2017/07/21 16:41]
doni.pracner@dmi.uns.ac.rs created
pripremna_nastava [2022/09/06 16:32] (current)
doni.pracner@dmi.uns.ac.rs
Line 1: Line 1:
 ====== Priprema za visokoškolsku nastavu informatike (CS0) ====== ====== Priprema za visokoškolsku nastavu informatike (CS0) ======
 +
 +//Pripremna nastava se **neće** držati 2022. godine. Primarni razlog su problemi sa epidemiološkom situacijom koji su onemugućili jasno planiranje ovih aktivnosti.//
  
 Departman za matematiku i informatiku organizuje nastavu predviđenu za studente I godine matematike i informatike Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, a cilj je lakše praćenje nastave računarstva na ovom Departmanu. Ovaj vid nastave je poznat i po alternativnom nazivu //Computer Science 0 (CS0)//. Departman za matematiku i informatiku organizuje nastavu predviđenu za studente I godine matematike i informatike Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, a cilj je lakše praćenje nastave računarstva na ovom Departmanu. Ovaj vid nastave je poznat i po alternativnom nazivu //Computer Science 0 (CS0)//.
Line 7: Line 9:
 Časovi su besplatni za studente Prirodno-matematičkog fakulteta i održavaju se u zgradi Departmana za matematiku i informatiku (Trg Dositeja Obradovića 4). Časovi su besplatni za studente Prirodno-matematičkog fakulteta i održavaju se u zgradi Departmana za matematiku i informatiku (Trg Dositeja Obradovića 4).
  
-Nastava će se održavati u sledećim terminima: 
- 
-| Ponedeljak| 18. septembar 2017| Amfiteatar VII| 12-16h| 
-| Utorak| 19. septembar 2017| Amfiteatar VII| 12-16h| 
-| Sreda| 20. septembar 2017| Amfiteatar V| 12-16h| 
-| Četvrtak| 21. septembar 2017| Amfiteatar V| 12-16h| 
- 
-Amfiteatri se nalaze u prizemlju zgrade Departmana za matematiku i informatiku (i fiziku) u južnom delu zgrade. 
  
 Predviđene teme: Predviđene teme:
pripremna_nastava.1500648110.txt.gz · Last modified: 2021/09/14 15:20 (external edit)